Timmermans (2005)

Waardigheid na stofwolken

Bij zijn start viel Senaat Timmermans viel gelijk met de neus in de boter. De samengestelde Novcie riep binnen de vereniging dusdanig veel vraagtekens op dat pas tijdens de wisselings-HV bleek dat er voldoende draagvlak voor deze Senaat was om aan zijn jaar te beginnen.

Een paar weken was het weer raak: op de eerste borrel in de stad, bij de Friezen van Bernlef, werd mevrouw de praeses besprongen door haar toekomstige funcitegenoot. Een gekwetste knie was het gevolg, waardoor onze eerste Huishoudelijke Vergadering werd geleid door de assessor secundus. Ook kwamen de feliciterende afvaardigingen van verenigingen en instellingen uit de stad besmuikt lachend langs op onze constitutieborrel, vanwege het deerniswekkende beeld dat de zittende praeses te midden van haar staande bestuursgenoten opwierp. Al met al een gedenkwaardige start waarin Senaat Timmermans meteen in het diep is geworpen.

Voor aanvang van ons Senaatsjaar was de doelstelling om het, besluitvormend gezien, rustig aan te doen. De GSV had een halfjaar eerder gekozen voor openstelling en het was onze taak om dit verder te implementeren. Wij wilden onze aandacht richten op een buddysysteem, het wisselingsmoment voor Senaten en de wijze waarop de Senaat wordt verkozen. Daarnaast wilden wij verder gaan in de voetsporen van onze voorgangers waar het de contacten binnen Groningen betrof.

Nadat de stofwolken van een jaar Senaat Timmermans waren opgetrokken, kon de conclusie getrokken worden dat de voorgestelde Senaat was afgeschaft, dat de Senaat voortaan in september zou wisselen, dat de Dies Natalis was verplaatst naar februari, dat het aantal (verplichte) facgroepavonden was verlaagd naar drie, dat de GSV deel zou gaan nemen aan de KEI-week en dat de GSV een toehoordersfunctie voor het overleg van de algemene studentenverenigingen uit Groningen aangeboden had gekregen. En passent stemde de vereniging ook nog in met een extra hypothecaire lening voor de VGSE om de sociëteit een ingrijpende opknapbeurt te kunnen geven.

Waar de Senaat der GSV ook verschijnt, de linten die zijn waardigheid symboliseert zijn altijd een belangrijke blikvanger. Veel verenigingen doen hun uiterste best om de esthetische waarde van deze linten te benaderen, maar elke keer blijkt dat de GSV op dit punt onovertroffen is. Mede door deze opvallende verschijning konden wij op de vele borrels gesprekken voeren over de vereniging in het algemeen en het christelijke geloof in het bijzonder.

Deze gesprekken hebben er ook toe geleid dat in onze Diesrede van oktober 2005 de stelling is geponeerd dat de doelstelling van de GSV te zeer intern gericht is en dat het accent wat meer op het getuigend christen=zijn zou kunnen liggen. Waar de vereniging op christelijk gebied met het buddysysteem, de startavond, het particuliere prikkeldraadinitiatief, een halfjaarthema over liefde en een intensievere begeleiding van de bijbelkringleiders open bleek te staan voor veranderingen, bleek een discussie over dit onderdeel van de Statuten een brug te ver.

Het besturen van de GSV lijkt soms een ernstige aangelegenheid, maar het is bovenal ook een heel aangename periode met doorwaakte nachten op soos, een geweldige diversiteit aan activiteiten, fantastische weekenden en een speciale rol tijdens het novitiaat. Dit laatste heeft er ook toe geleid dat de twee Senatoren de nacht op het waddeneiland Terschelling moesten doorbrengen: de één zonder bril, de ander zonder schoenen maar wel met een oudbakken brood om de ergste honger te stillen.

Een andere ervaring tijdens een senaatsweekend was het behalen van ons mendiploma. Ondernemend als zij is, deed onze abactis daarnaast nog een verwoede poging om de dressuursport, en daarmee het paard, onder de knie te krijgen. Senaat Timmermans had sowieso wel wat met paard en wagen: ook een andere intrede geschiedde in een calèche. Negatieve bijkomstigheid was de stromende regen vlak na vertrek, waardoor wij onze opwachting in doorweekte kleding maakten.

De conclusie van dit alles is dat het een hele toffe ervaring was om een jaar lang het bestuurlijk centrum van de GSV te vormen. Het heeft ons persoonlijk gevormd en geïnspireerd.

Leden

  • Sabine Timmermans Praeses
  • Stieneke van der Graaf Abactis
  • Wim Beekhuis Fiscus
  • Stephan Antuma Assessor Primus
  • Joanne van de Kamp Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum