Greving (1998)

Het is maart 1998. Tijd voor weer een Senaatswisseling. Senaat Van der Molen draagt de linten over aan Senaat Greving. De nieuwe Senaat wordt gevormd door vijf leden van het jaarverband Xtrum. In onze troonrede concluderen we dat de GSV in haar 33e levensjaar een bruisende vereniging is met grote jaarverbanden, een vol activiteitenprogramma en een financieel positieve balans. Gedreven door de zinspreuk leiding gevend en toch midden in de GSV staand, willen we Senaat zijn. Terugkijkend op dit senaatsjaar lichten we vijf items eruit.

Studietempo
De invoering van tempo- en prestatiebeurs leidde tot meer studiedruk. ook op de GSV waren de gevolgen daarvan merkbaar. Was er eerder genoeg tijd om je te verdiepen voor bijvoorbeeld een SIC-artikel, vanzelfsprekend was en is het niet meer. Een trend werd zichtbaar van een meer verdiepende GSV naar een meer gezellige GSV. In de troonrede benadrukten we dat desondanks het studiekarakter van belang is. We hebben immers een verantwoordelijkheid als christenacademici. In het activiteitenpatroon vraagt dit om bewuste keuzes.

Facgroep
Vanuit het perspectief studie vroegen we meer aandacht voor de facgroep. het aantal facgroepavonden werd daarom opgeschroefd van 4 naar 6. Ondanks evaluatie en meer begeleiding bleek het voor sommige facgroepen moeilijk hun avonden naar tevredenheid te kunnen invullen.

Positie
De GSV was als vereniging altijd sterk naar binnen gericht. Toch roep de sterke binding aan de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt steeds meer vragen op. In de afgelopen jaren was nagedacht over openstelling van de vereniging. Veel leden waren hier voor, maar de unanimiteitseis belemmerde een doorbraak. Wel bleef de GSV over de kerkmuren heen kijken. Zo werd er een proeflidmaatschap aangegaan met de International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Steeds meer GSV’ers vonden dit een positieve ontwikkeling, maar ook waren er leden die sceptisch aankeken tegen IFES.

Senaatsverkiezingen
Over de verschillende uitgangsposities van de senaatskandidaten had de GSV meer dan eens gediscussieerd. Voorgestelde kandidaten hadden volgens velen een onterechte voorsprong op tegenkandidaten. Een statutenwijziging zou hier verandering in kunnen brengen. Opiniepeilingen mondden uit in voorstellen, die mede door de hoge besluitvormingseisen niet werden aangenomen. De vereniging besloot wel bij de presentatie het beleid van kandidaatssenaten weg te laten, zodat er meer op individuele personen kon worden gekozen.

Motie devotie
Tot slot was daar opeens op een HV de motie ‘devotie’. De GSV sprak hierin unaniem uit dat het dienen van de Here meer tijd en aandacht moet krijgen in de verenigingsactiviteiten. Als Senaat sprak deze lijn ons aan. De eer van God, onze Schepper moet ons hoogste doel zijn. De GSV heeft als functie om elkaar te helpen dit doel te verwezenlijken.

Leden

  • Gerben van Dijk Abactis
  • Inge van der Horst Fiscus
  • Hanneke Kamphuis Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum