Gort (1968)

Deze senaat stelt de vereniging voor de sipsuten met één uit te breiden, zodat er nu een alpha-dispuut (voor geesteswetenschappen), een beta-dispuut (natuurwetenschappen) en een gamma-dispuut komt (ter overbrugging en voeding van de beide andere terreinen). Dit doet am. K. Veling uitroepen: “Filosofie is een alpha-wetenschap bij uitstek, dat is toch duidelijk aan te tonen.” (de praeses had nl. beweerd dat filosofie bij het beta-dispuut hoorde). De praeses zwicht voor het imposante in zijn uitspraak. De notulist voegt hier fijntjes aan toe: “ondanks de min of meer mislukte poging van amice K. Veling om zijn bewering waar te maken.”

De vereniging blijkt qua gebouw (sociëteit) uit haar jasje gegroeid. De senaat zoekt naar een nieuw pand. Een voorstel om het kerkelijk bureau te gaan huren doet de steeds enthousiaste amici K. Veling en P.W. Kwant naar de meetstok grijpen. Ook de geest van am. Veling verruimt zich. Hij ziet beelden opdoemen over puinruimen, breken en ruimte maken. De notulist merkt op: “Nu is am. Veling helemaal niet meer te houden: hij wil het halve gebouw slopen nl. door alle muren tussen de zalen op de tweede verdieping in puin om te vormen. Ook voelt hij veel voor een instuif van ouden van dagen.” Al deze ruimte-denkbeelden hebben niet tot het beoogde resultaat kunnen leiden.

Op het vlak van de amicale contacten vindt de vereniging zichzelf de enig aangewezen autoriteit om daarover te beslissen. Om het werk op de vereniging beter te doen verlopen besluit de G.S.V. de senaatswisseling in mei of juni plaats te laten hebben. Wanneer de verkiezing plaatsvindt, gebeurt dit zeer luidruchtig. De redevoering die amice Kwant houdt (al leidt dit niet tot zijn verkiezing) is als bijlage gevoegd bij de notulen. We nemen ter illustratie alleen de slotconclusie er uit over:

“Het is noodzakelijk dat in het komende jaar (jaren) het beleid (van de senaat) erop gericht moet zijn de structuur van de vereniging zodanig aan de veranderende situatie aan te passen - en daarvoor zal moeten worden geëxperimenteerd - dat ook in die situatie (studieverzwaring, gebrek aan tijd) de vereniging optimaal in staat is haar doel te verwezenlijken.”

Wanneer we tot slot nog enkele punten noemen, dan letten we op: handhaving van het twaalfuurbesluit (in verband met bezoekmogelijkheden van de leden aan alle vergaderingen en een goede levensstijl); novitiaat op voet van gelijkheid; opnieuw de bijbelkringen instellen; obscuriteit bestrijden en een pogen de vooropleiders een goed onthaal te geven in Kampen. Van dit laatste vindt een amice: “Het novitiaat te Kampen is voor G.S.V.’ers een peuleschil.”

Het is een onstuimig jaar geweest, maar we gaan verder.

Leden

  • Ben Gort Praeses
  • Thijs Aartsma Abactis
  • Jan Ploegman Fiscus
  • Jen Feenstra Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum