Bulder (1983)

Op 31 maart 1983 werd de senaat Niemeyer op de meest eervolle wijze van haar taak ontheven en trad de senaat Bulder aan. In een uitvoerige troonrede werden een tweetal hangijzers opgewarmd. De eerste was het eeffect van de Tweefasenstructuur op het verenigingswerk, waarover al jaren druk gespeculeerd werd. Verondersteld werden: een kortere lidmaatschapsduur en een geringere tijdsinvestering in de vereniging. Toen de TFS in 1982 een feit werd, bestond er onzekerheid of het activiteitenpatroon van de vereniging gehandhaafd zou kunnen blijven. Anderzijds, de TFS-effecten zouden niet een gewoon gebrek aan inzet en activiteit mogen verhullen. Een onderzoek zou hier iets over kunnen leren. Een heuse hearing werd georganiseerd. Was de opkomst van twaalf personen een indicatie van de studiedruk? De conclusie was dat er (nog) geen eenduidig effect waar te nemen was, al gingen er stemmen op de gevraagde tijdsinvestering iets terug te draaien.

Een tweede aandachtspunt van deze senaat was de rol van de GSV’er in de gemeente. De senaat besteedde in gesprekken met onder andere kerkeraden aandacht aan de perceptie van de GSV en het ‘student-zijn’ in de gemeente. Helaas is deze zaak te veel een activiteit van de senaat gebleven. Veel meer belangstelling ondervond het op de helling zetten van het befaamde pilsbesluit. Nadat amice Geert Vegter de zaak weer onder de aandacht had gebracht met een omzeilingstruc, bleek er in de vereniging een algemene behoefte om iets aan het altijd zo onaantastbaar lijkende artikel te doen. De senaat lanceerde een voorstel om het bewuste artikel van de statuten naar het H.R. (art. 31) over te brengen. Het belangrijkste van deze overheveling was dat het wijzigen of afschaffen van het artikel veel eenvoudiger werd.

Toch haalde het voorstel de eerste keer bakzeil, er had wel niemand tegengestemd, maar één blanco stem maakte het aantal voor-stemmen onvoldoende. De sfeer zakte in als een mislukte pudding. Op de HV in januari 1984 werd weer de hele vereniging opgetrommeld en toen was het zover. In de praktijk veranderde er niets, maar iedereen wist dat het eens zover zou zijn. Dat moment kwam sneller dan menigeen toen dacht. De senaat kreeg bij zijn scheiden alvast een groot glas aangeboden, want ieder wist dat hij de geschiedenis in zou gaan als de senaat van het begin van het einde van het pilsbesluit.

Leden

  • Bert Bulder Praeses
  • Dianne Velvis Abactis
  • Jan Hoetmer Fiscus
  • Tjisse Stelpstra Assessor Primus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum