de Snoo (2003)

De eerste HeerenSenaat der GSV

Ja het is echt gebeurd: vijf amici vormden samen de HeerenSenaat der GSV. Pas na de zo spannende verkiezings-HV - met meerdere stemronden - drong tot menigeen door: voor het eerst in de GSV-geschiedenis zou de GSV een jaar lang bestuurd worden door een Senaat zonder vrouwelijk schoon. Direct na onze installatie leek het dan ook zeer gepast het GSV-logo iets aan te passen: het ronde logo werd uitgebreid met een klein pijltje rechtsboven, om ook in dat symbool de nieuwe mannelijkheid der GSV extra te benadrukken. Helaas voor ons, al op de april-HV werd boetedoening geëist door monarch Imberbis Diocletianus.

Of het nu kan worden verklaard door de samenstelling van de Senaat, door de tijdsgeest (einde kabinet Balkenende-I en start Balkenende-II) of simpelweg door de altijd op de GSV aanwezige drank tot discussie en verandering, hoe dan ook, terugblikkend is er toch wel het één en ander gebeurd in dit jaar. We noemen: bier op de HV, het einde van de Noorderkerk, identiteitsvorming en een zeer bijzonder novitiaat.

2003-2004 was het seizoen van de identiteitsdiscussie: beschrijving en bewustwording van haar identiteit zou de GSV klaarmaken voor een goede discussie over de openstelling. De Onderzoek naar Identiteit en Openstelling Commissie (zo fraai afgekort tot ‘OkIdOcie’) organiseerde een speciale bijbelkring, enquête en discussieavond. De conclusie was dat de GSV zeer divers is en dat het goed is regelmatig zo’n discussie te houden. Openstelling kwam uiteindelijk pas aan de orden in het volgende Senaatsseizoen.

Naast identiteit vormde het novitiaat ook opnieuw een gewild discussieonderwerp. Een uitgebreide evaluatie, onder meer aan de hand van een novitiaatsenquête (die overigens volgens 80% van de GSV’ers jaarlijks gehouden moet worden), enkele SIC-artikelen en natuurlijk het bloeiende GSV-forum op internet vormde de aanleiding voor een nieuwe bezinning op het al dan niet en hoe ontgroenen door GSV’ers op de eerste maandag, in eht weekend en de tweede week. Maar een overgang naar ‘ontmoeting op afstand’ bleek toch een stap te ver. Uiteindelijk werd er gekozen voor een aantal extra regels die riscio’s verder moesten indammen.

Het novitiaat vormde om nog andere redenen een unicum: slechts 33 aanmeldingen en dan ook nog eens vijf afvallers in die twee weken van augustus. Het nieuwe jaarverband Capro integreerde er niet minder om. Regio’s namen de eerstejaars graag op, want zo groot waren zij ook niet. In juni 2003, dus nog enkele maanden voor het novitiaat met zo weinig novieten, schreven we nog: ‘Naar onze mening zou het beter zijn als er vijf regio’s op de GSV waren’ [er waren toentertijd 6 regio,s]. En zo zijn er meer dingen die later ondenkbaar zouden zijn.

2003-2004 was ook het jaar van het afscheid van de Noorderkerk. De HV werd voortaan op een andere locatie gehouden, eerst in ‘t Vinkhuys en later in De Bonte Koe (wat spijtig dat die gelegenheid pas later ‘Het Heerenhuis is gaan heten). Ook de invulling van de HV was aan verandering onderhevig: post werd voortaan gespreid voorgelezen, terwijl de Assessor Secundus zijn notulen al helemaal niet meer hoefde voor te dragen. Bier en bitterballen vonden gretig aftrek en zorgden voor een flinke stijging in opkomst en sfeer.

Het was verder het jaar van een nieuwe reglementen- en besluitenboekje, een nieuwe GSV-liedbundel en de installatie en het aftreden van regent Magnus Maximus. Het was het jaar van de eersgte gezamenlijke IFES-bijbelkring onder leiding van Cees Griffioen, van de ramacties en feesten bij zusterverenigingen en het maandenlang in bezit hebben van het VGST-vaandel. Het was het jaar van de OV-lezingen met onder meer Willem Bouwman over de vrijgemaakte identiteit, dr. Paul over gebedsgenezing en Hilbrand Nawijn over asielbeleid en naastenliefde.

“Zeker, het zaligst is te blijven wiegen in de wellust der herinneringen. Maar zo leeft men niet voort, maar dommelt men gedachteloos in.”

Die wijze uitspraak van Louis Couperus, geciteerd in één van de Senationelen, komt boven bij het herhalen van deze mooie herinneringen.

Leden

  • Cees de Snoo Praeses
  • Bouke Kruize Abactis
  • Geert Waardenburg Fiscus
  • Joost van de Wetering Assessor Primus
  • Jan Oosterhuis Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum