Mooibroek (1985)

Op zijn eerste HV kwam senaat Mooibroek al voor een complexe zaak te staan, het voorstel Gort voor een ander vergadersysteem. Eenvoudig uitgedrukt kwam het er op neer dat de disputen afgeschaft zouden worden en in plaats daarvan voorbereidende werkgroepen voor Openbare Vergaderingen georganiseerd zouden worden. Het lijkt eenvoudig, maar de organisatorische consequenties waren zo ingrijpend dat de vereniging het niet aandurfde. De senaat had overigens wel de organisatie van de OV’s uitbesteed aan een commissie. De kwaliteit steeg daardoor en ook de belangstelling, die tijdens de vorige senaat een dieptepunt had gekend. Geruchtmakend was de OV die gepland was met als spreker de Nederlands Gereformeerde ds. M.R. van de Berg over de Betekenis avn de Decaloog. De Kerkeraad van Groningen Noord organiseerde oppositie tegen de OV en oefende druk uit op de senaat om de vergadering niet te laten doorgaan. Die stemde daar om wille van de goede verhoudingen mee in, hoewel de vergadering onder auspiciën van de OV-commissie privé wel doorgang vond. Een stevige discussie in SIC en op de HV’s wees uit dat de GSV met haar OV’s niet een duidelijk andere koers wil gaan varen, maar zij wel bereid is tot enige voorzichtigheid met het oog op de gevoelens van de kerkeraden.

De senaat Mooibroek verrasste de GSV op onaangename wijze door met nieuwe linten te verschijnen, waarbij zij eigenmachtig van gele op rode linten overging. Helaas is er geen kerkeraad die tegen dit relativisme in het geweer komt. De woorden van ama. Akkerman zijn hier voldoende: “Geel is een mooie kleur, omdat het senaatslint geel is”.

In deze bestuursperiode werd het zowel formeel als praktisch mogelijk bier te verkrijgen op soos. De doelstelling van de senaat het soosbezoek aantrekklijekr te maken werd gehaald. Hopelijk blijkt dit succes van lange duur te zijn. Een feit is dat de sfeer op soos erop vooruit is gegaan, niet zozeer door de invloed van de alcohol, maar door een groter bezoekersaantal.

Leden

  • Jaap Mooibroek Praeses
  • Marjan Hoogsteen Abactis
  • Henk Spijker Fiscus
  • Henk Stulp Assessor Primus
  • Anneke Vegter Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum