Niemeijer (1982)

In 1982 trad een handvol GSV-ers aan om de vereniging te dienen als de senaat Niemeijer. Op zijn voorstel werd de facgroep weer verplicht. Eigenlijk vanzelfsprekend, deze vakgerichte activiteit, maar toch was zijn altijd een stiefkind gebleven. Vele facgroepen hadden moeite een zinvol programma te realiseren. Het facultatief stellen van de facgroep had dit probleem natuurlijk intact gelaten. Gelukkig heeft de facgroep nu toch haar vaste plaats verdiend. Dat ze er is, is nu vanzelfsprekend, goede resultaten nog steeds niet.

Al op de eerste HV moest de senaat een veer laten, in de persoon van amica Por, die tijdelijk in het buitenland ging studeren. De senaat besloot als vierspan verder te gaan, zij het dat amica Melse als notuliste voor HV’s werd aangesteld. Ook de vereniging werd afgeslankt, men wilde een goedkope dies die kreeg men onbedoeld ook. De horeca-exploitant bleek een money-watcher en stelde de vereniging op dieet. De nabije instelling van barmhartigheid, ofwel snackbar, ging het die avond goed. De honger maakte de wraak zoet, er werd een flink bedrag gekort op de betaling. Dit bedrag heeft tot op heden een onduidelijke plaats in de kasboeken van de vereniging. De toestand op de soos had de volle aandacht. Niet alleen sleepte de renovatie zich voort, er waren meer glanzende ideeën.

Een commissie werd ingesteld om na te gaan of het bordje dat op het adres van de vereniging attendeert aan de Noorderbuitensingel, niet verbeterd zou moeten worden. De commissie vatte haar taak serieus op en beoordeelde o.a. offertes van lichtreclames en zeppelins. Na zorvuldig overwegen bleek dat met het zorgvuldig reinigen van het bestaande bordje volstaan zou kunnen worden. Overigens is het bordje al sinds geruime tijd verdwenen, zodat een nieuwe commissie nuttig werk zou kunnen doen, uiteraard voortbouwend op de research van haar voorganger.

Een voorstel om een nieuwe piano aan te schaffen werd listig gepareerd door de senaat met een voorstel dat in verband met de financiering een gekwalificeerde meerderheid nodig is. De oude piano, onbespeelbaar als zij is, voldoet nog steeds volkomen.

De senaatsverkiezingen waren eindelijk weer eens een spektakel, er waren tegenkandidaten Op niets en niemand ontziende wijze deden zij een beroep op het slechte in de mens en wisten zo bedenkelijk veel resultaat te boeken. Bij het voorlezen der stemmen leken zij eerst zelfs de meerderheid te zullen verkrijgen, maar dat bleek gelukkig een manipulatie van de stemcommissie met de bedoeling de vereniging van haar eigen verwording te doen schrikken.

Op het punt van vertrek van senaat Niemeijer, de wisselings-HV, heeft de senaat bij motie de hamer van groot gewicht - compleet met de functie van hamerdrager - een plek gegeven in de historie van de GSV. Nog altijd is de hamer van groot gewicht van grote waarde voor de vereniging.

Leden

  • Agnita Akkerman Abactis
  • Pieter Kuiper Fiscus
  • Reinder van de Ploeg Assessor Primus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum