Top (1996)

Senaat Top is in meerdere opzichten een unieke Senaat geweest. Allereerst is daar het verhaal van haar ontstaan. Senaat Top is begonnen als Senaat Van Harten. Het bleek dat de nieuwe praeses van de GSV, Ina van Harten, zich niet kon vinden in het haar ogen onchristelijke karakter van de GSV. Daarom bedankte zij als lid van de GSV. Dit deed natuurlijk het nodige stof opwaaien.

Er zijn echter ook bewust discussies op poten gezet. Zo is het kerkgebonden lidmaatschap aan de orde geweest, wat breed voorbereid is middels een reader en een forumdiscussie. De weerstanden tegen openstellling bleken echter diep verankerd. Aangezien een wijziging van de statuten de nodige meerderheid vereiste is het er destijds niet doorgekomen.

Een markant punt vormt de ingebruikname van de sociƫteit aan de Hereweg. De voorbereidingen waren natuurlijk al door vorige senaten genomen, maar het moment supreme brak aan tijdens onze senaatsperiode. Wat ons als Senaat stoorde was het ontbreken van een fatsoenlijke senaatskamer. Om die ook nog te moeten delen met het bestuur van de HBO-vereniging was tenenkrommend. Overigens was diezelfde HBO-vereniging wel onmisbaar om het bierquotum te halen.

Als het gaat om beleidpunten die in meer of mindere mate ten uitvoer zijn gelegd, moet mij de volgende anekdote van het hart. Wij hadden ons voorgenomen het ambt van Monarch nieuw leven in te blazen. Tevens hadden wij al een kandidaat op het oog, te weten amice Wilfred Mooibroek. Daarom brachten wij het voorstel in stemming op een van onze eerste huishoudelijke vergaderingen. Vlijtig telde onze assessor secundus de stemmen om vervolgens te moeten concluderen dat het voorstel het niet gehaald had op een of twee stemmen na. Pas na de vergadering realiseerden wij ons dat wij als Senaat niet mee hadden gestemd en dus de doorslag hadden kunnen geven bij ons eigen voorstel.

Tenslotte wil ik de openheid en het contact met de achterban nog onder de aandacht brengen. Door tal van incidenten, met name bij het novitiaat, had de GSV een slechte naam gekregen. Om hier verandering in te brengen, werd voor de ouders een ouderdag georganiseerd. Dit werd een groot succes. Er was grote belangstelling van de kant van de ouders en wij vonden het een eer gasten te kunnen ontvangen in onze eigen sociƫteit.

Leden

  • Arjan Wesseling Abactis
  • Richard Doornbosch Assessor Primus
  • Mirjam Wijnholds Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum