Veling (1966)

Deze senaat weet met een viermansfractie de aanval van de vereniging te weerstaan en een beleid te voeren, dat kort weergegeven kan worden met: voortzetting van het beleid van de vorige senaat, uitbreiding van het contact met de V.G.S.-en in den lande en uitgave van het mededelingenblad “Van Maand tot Maand” later omgedoopt tot “SIC”.

Uit de troonrede putten we nog het volgende:
“Wij staan midden in de wereld, terwijl ons eigen vlees zo licht geneigd is, zich te laten meeslepen door allerlei wind van leer. Zo zien we eens te meer de noodzaak van een eigen kerkelijke vereniging, een vereniging van mensen die de ene grondslag en norm aanvaarden: Gods Woord en de belijdenis voor hun leven in de kerk en dus ook voor hun werken in verenigingsverband.”
In deze periode worden meerdere pogingen ondernomen de G.S.V. een naam te geven (bijv. G.S.V. “Klaas Schilder”), maar tot een realiteit is het (nog) nooit gekomen, wel wordt na wikken en wegen het devies van de vereniging: ps. 111: 10a.

De senaat van vier personen is niet zo sterk dat hij het op kan nemen tegen de motie Gort, waarin de houding van een senator op een receptie wordt gelaakt. Er ontstaat een crisis, want de senaat treedt af. Doch hoe nu? Amice B.W. Gort neemt de leiding over teneinde de nu volgende impasse te doorbreken. Het Huishoudelijk Reglement voorziet nog niet in deze situatie. Met de meeste spoed timmert men een motie in elkaar om de vorige te niet te doen en de ‘oude’ senaat te verzoeken weer plaats te nemen. Wat ook geschiedt.

Tijdens het novitiaat begaan enkele leden van de a.s. senaat een kleine misstap, die hen tenslotte toch niet zodanig wordt kwalijk genomen, dat ze geen plaats kunnen krijgen in de nu te bespreken senaat.

Senaat Veling

Leden

  • Kars Veling Praeses
  • Sief Visser Abactis
  • Annet Holthof Fiscus
  • Jan Ploegman Fiscus
  • Gerrit Tigelaar Assessor Primus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum