Stoppels (1969)

Curiositeitenkabinet

In de troonrede van deze senaat staat:

“Wilt u werkelijk iets van uw studie begrijpen en niet slechts genoegen nemen met het consumeren, dan moet u de filosofie, die aan uw studie ten grondslag ligt doorgronden door te werken vanuit de Bijbel. U zult de Bijbel steeds als Gegeven moeten gebruiken.”

De disputen zullen een geheel nieuwe inhoud krijgen: de leden krijgen de mogelijkheid in te tekenen op een voor hen favoriet onderwerp. Teneinde de activiteiten van de leden te stimuleren zullen er kleine werkgroepen worden gevormd.

De senaat Stoppels heeft als curiosum bij zijn optreden zich laten vereeuwigen bij een erkende fotograaf. Amicale contacten zijn ook nu weer onderwerp van vele huishoudelijke vergaderingen. Rotterdam blijkt een interkerkelijke vereniging te zijn. Ook met Amsterdam is nog niet alles in goede orde, waarom men dan ook nadere inlichtingen vraagt. De contacten met het corps F.Q.I. zijn ook wat voorzichtig. Dit is mede te wijten aan de houding die de vereniging uit Kampen ten aanzien van het novitiaat heeft. F.Q.I. meent dat het novitiaat een interne aangelegenheid van iedere vereniging is. Daarmee gaat de G.S.V. accoord, maar zij vraagt zich dan wel even af waarom F.Q.I. het punt novitiaat dan op de agenda van de contactvergadering heeft gezet. Sommige amici menen dat Kampen niet zo uit de hoogte moet doen en wensen het amicaal contact te verbreken. Maar zover is het nog niet.

Het hete hangijzer van de alcoholhoudende dranken blijft de gemoederen in de G.S.V. ook in dit jaar bezighouden. Men vindt het een paternalistisch besluit, omdat het besluit slechts met algemene stemmen terzijde gesteld kan worden. “Met een verbod valt drankmisbruik niet te bestrijden” is een kreet uit die dagen. Maar toch vindt de vereniging het beter in de statuten het besluit op te nemen.

Curiositeitenkabinet zou men deze senaat kunnen noemen vanwege de schitterende voorvallen die plaats hebben gevonden. De beide assessoren hebben op de bul van eerstejaars G.S.V.’ers hun naam op de verkeerde plaats gezet. Dit levert hen (en wel met name am. J.E. Greving) de naam “assessor-volans” op.

“De G.S.V. besluit amice Greving op te dragen tijdens deze vergadering uurlijks van plaats te veranderen, dat wil zeggen te oscilleren voor de tafel langs, tussen de stoel die normaliter door ama. Hendriks bezet wordt, en zijn eigen stoel, met een periode van 60 minuten; en besluit geen aanstoot te nemen aan een gebrek aan continuïteit in de trillingsbeweging.”

Andere, meer serieuze zaken, die tijdens deze senaat aan de orde komen: instellen van een commissie voor een “clublied”, afschaffing van het tenue de villen voor de leden en het jacquet van de senatoren op openbare vergaderingen.

Leden

  • Koos Stoppels Praeses
  • Willy Bosma Abactis
  • Jan Greving Assessor Primus
  • Joke Hendriks Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum