Knapper (2006)

Professionaliseren van de vereniging

Senaat Knapper heeft de eer en zware taak gehad om het vorige lustrum te begeleiden. Naar gewoonte eindigt een lustrum met een lege verenigingskas maar ook in dat opzicht was het een absoluut hoogtepunt. De GSV schudde op haar grondvesten met zo veel moois om van te genieten, variƫrend van regenboogkamp tot paninialbum, van brakke bioscoopbrunch tot Oktoberfest. Dit was het grootste spektakel uit mijn verenigingstijd. In bestuurlijk opzicht had de vereniging in voorgaande jaren een paar grote veranderingen doorgemaakt, zoals de openstelling voor 'niet-vrijgemaakten' (het wegkrabben is daar begonnen) die nu volwaardig lid kunnen worden middels het ondertekenen van een intentieverklaring. Zolang men waarde hecht aan de gereformeerde identiteit en de 3 formulieren van enigheid (voor veel novieten onbekend) kan onderschrijven wordt men 'geschikt' geacht. Een tweede grote stap was het deelnemen aan de KEI-week. Tegelijkertijd was het Senaatswisselingsmoment en het moment voor het vieren van de Dies verschoven. Een interim-Senaat overbrugde deze verschuiving door goed op de winkel te passen en toen Senaat Knapper aantrad werd het toverwoord consolidatie.

Radicale veranderingen waren even niet nodig. In ons beleid en jaar hebben we ons gericht op het professionaliseren van de vereniging, operationele puntjes op de 'i' zetten, het CUOS overtuigen voor behoud van de bestuursbeurs, de twijfelkring en het buddysysteem. Dat we wilde plannen hadden om als vereniging een wereldrecord te vestigen (en dat zonder budget) verzwijgen we maar gauw. Het was een prima jaar, maar zal geen historie schrijven (immers geen vermeldingen in het Guinness Book of Records) buiten die fantastische feestweek om. Het was gewoon goed. Onder de slogan 'Werf tot je oma lid wordt' hebben wij getracht een impuls te geven aan de ledenwerving en met de vroege activiteiten op soos probeerden we GSV'ers eerder naar soos te lokken, zodat zij ook weer eerder naar huis zouden gaan met, in the end, betere studieresultaten tot gevolg. Het heeft echter niet mogen baten voor mijn gevoel, een gevecht tegen de bierkaai alsof de verenging met een andere automatische piloot was afgesteld. Gelukkig worden we geholpen door de ver-hbo-isering op de universiteit enerzijds en de 'boete' voor langstudeerders anderzijds. Wat dat laatste betreft lukt het kennelijk eerder kwaadschiks dan goedschiks. Na ons jaar droegen we de leiding over aan een zeer capabele Senaat die we ook nog een regionale herindeling influisterden.

Leden

  • Allert Knapper Praeses
  • Catharina Schilder Abactis
  • Zwier Smith Fiscus
  • Dick de Gelder Assessor Primus
  • Martine Gringhuis Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum