Vegter (1981)

Bij het aanstippen van de gebeurtenissen door de jaren heen maken we een begin bij het vorige lustrum. In de herinnering gaan de daden van de senaat Vegter enigszins schuil achter dit geweldige festijn. De verenigin stond een week lang op de kop, elke dag was er een aktiviteit en elke nacht werd het laat op soos, die voor de gelegenheid met een biertap was uitgerust. Er verscheen een prachtige royaal uitgevoerde almanak alsof de economische crisis nog net begonnen was, en inderdaad, de voorraad almanakken die merkwaardigerwijs onverkoopbaar bleek, bracht de GSV met dit verschijnsel in aanraking.

We doen nog een greep uit het programma:
Een bazar werd gehouden waarvan nog het aardigst was de Amerikaanse veiling van de overvloedige overblijfselen in zogenaamde verrassingspakketten met o.a. hamsters. Voor elke activiteit was een kledingvoorschrift uitgevaardigd. De ene dag verscheen met in toga op een mosselmaaltijd, de volgende dag in een twintiger jaren outfit op een feestconcert. Het hoogtepunt van de lustrumviering zou de dies moeten worden. Het was ook een boeiende dies mede door de aanwezigheid van de kwaliteit van het genotene, maar de irritatatie over een thematiek (pilsbelsuit) en op de al te kwetsende of al te profane behandelingswijze. Het leek zinvol de diescommissie in de toekomst vooraf het cabaret te laten beoordelen, hetgeen inderdaad jarenlang gebeurd is. Het was een kostelijk feest, alsook een kostbaar feest: de forse overschrijding van de begroting leverde de fiscus enige moeilijke momenten op.

De soosruimte was aan een algehele renovatie toe, waartoe onder deze senaat de nodige plannen werden ontwikkeld. Amice G. Müller’s ideeën voor een opblaasbare inventaris werden verijdeld en de hele vereniging werd gemobiliseerd om te schuren, verven en timmeren. Toch waren de lasten ongelijk verdeeld, wat een van de oorzaken was van het uitlopen van de renovatie tot tijdens senaat Bulder.

Het moeizaam tot stand gekomen instituut van het gastlidmaatschap werd bekroond door de komst van een gastlid. Dat amice Bert Slager tot op heden (1986) de enige is gebleven had toen niemand voorzien.

Leden

  • Geert Vegter Praeses
  • Greetje te Velde- Smith Abactis
  • Joop Rose Fiscus
  • Jan Bert Modderman Assessor Primus
  • Wiepkje Elzinga Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum