Gort (1984)

De senaat Gort heeft zich vooral bezig moeten houden met de formele basis van de vereniging. De verandering van het drankartikel was aanleiding om de statuten en het HR nog eens door te lopen en aan te passen aan de eisen van de tijd en van het nieuwe Burgelijke Wetboek. Het stemmen per volmacht werd nader omschreven en is sindsdien een normaal verschijnsel geworden.

Al dit soort zaken kostten de senaat en de vereniging veel tijd. De laatste jaren was het al normaal geworden dat de HV’s uitliepen, telkenmale moest de praeses ontheffing van het twaalfuursbesluit vragen. De mei-HV van de senaat Gort werd zelfs tot half twee voortgezet, zij het dat de koster de vergadering naar de soos verbannen had. De sociëteit bleef ook dit jaar de aandacht vragen. We merkten hoe de Commissie van Beheer al haar energie in een futuristisch plan had gestoken zodat het geen wonder is dat zij de afgelopen jaren geen aandacht had voor het onderhoud van het pand. In haar voorstel bleek zij de GSV zo hoog te achten dat zij haar in overeenstemming daarmee wilde huisvesten op de zolder. Hoog en droog in tijd van watersnood of dijkdoorbraak. De amici Delhaas en Van Dijk bracht dit op de gedachte dat dan ook een woonboot als behuizing in aanmerking kwam. Hun plannen leken financieeleconomisch minder goed onderbouwd te zijn, zodat de vereniging er vrede mee had naar boven te verhuizen, mits aan een lijst van redelijke eisen werd voldaan. Van het hele plan is vervolgens niets meer gehoord.

Leden

  • Jan Gort Praeses
  • Margriet Hoven Abactis
  • Gerard Hooiveld Fiscus
  • Herman Gringhuis Assessor Primus
  • Henk Moorlag Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum