Kamphuis (2000)

“Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren zijn gedoemd het te herhalen”
George Santayana (1863-1952)

Is een goed geheugen, of kennis met betrekking tot gebeurtenissen uit het verleden een noodzakelijke voorwaarde voor vooruitgang? Mocht u geneigd zijn deze vraag met ja te beantwoorden, dan moet u nu vooral verder lezen. Dan kunt u wellicht voorkomen dat de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld op de GSV in het Senaatsjaar 200-2001 ten tijde van Senaat Kamphuis zich herhalen.

Als Senaat hebben we in onze troonrede de optimale beleving en uitwerking van de doelstelling van de vereniging -elkaar steunen in het dienen van de Here, name in de studie- als uitgangspunt voor ons beleid genomen. We hebben ons daarbij gericht op drie aspecten van onze doelstelling; het samen God dienen, waarvoor de GSV volgens ons een stabiele basis en opvangfunctie moet bieden; het samen een vereniging zijn, waarbij we wilden komen tot een vereniging met actief participerende leden die zich thuis voelen op de vereniging; het samen studenten zijn, wat z’n invulling moet krijgen in intellectualiteit en studentikoziteit. Veel gebeurtenissen in het jaar 2000-2001 zijn te zien als de implementatie van dit beleid. Enkele van de in mijn ogen belangrijkste gebeurtenissen zal ik hier kort de revue laten passeren.

Op de HV van 25 mei 2000 is het door ons ingediende voorstel ‘lidmaatschap IFES-Nederland’ met een overgrote meerderheid aangenomen. De GSV werd, na bijna drie jaren buitengewoon lid te zijn geweest, nu volwaardig lid van IFES. Om te komen tot een goede besluitvorming hadden we ruim voor de HV een discussie-avond belegd, waar de leden met elkaar en met een spreker van een reeds bij IFES aangesloten VGS in debat kon gaan.

Later in het jaar (7 februari 2001) hebben we nogmaals een discussie-avond met de vereniging belegd, naar aanleiding van de resultaten van een enquête die we onder de verenigingsleden hadden verspreid. In deze enquête kwam een achttal onderwerpen aan bod die onzes inziens om beleidsvorming vroegen. Zo waren er onder andere vragen naar aanleiding van het activiteitenpatroon van de GSV, regio-indeling, mentoren en de huishoudelijke vergadering.

Verder hebben we op de HV van 7 december 2000 een motie ingediend die betrekking ahd op de Senaatsverkiezingsprocedure. Er bestond al een jarenlange traditie dat kandidaten zich presenteerden in voor- en tegensenaten, terwijl er individuele kandidaten worden voorgesteld en er per functie wordt gestemd. Wij wilden naar een situatie toe waarin de praktijk meer in overeenstemming zou zijn met de statuten, dat wil zeggen: een meer individuele campagne en presentatie van de verschillende (serieuze) kandidaten. De moetie die wij op de HV indienden werd (geamendeerd) aangenomen, zodat iedere kandidaat zich nu in ieder geval individueel moet presenteren, terwijl de mogelijkheid nog bestaat zich samen met anderen als een team te presenteren.

Ook op extern gebied heeft er wel het een ander plaatsgevonden in het jaar 2000-2001. Zo is in samenwerking met de HBO-vriendjes en de predikanten van de vershcillende gemeentes in Groningen het ‘project’ “Student en Kerk” opgestart. Verder is er in samenwerking met de VGSE een nieuw VGSE-reglement tot stand gekomen en er is een nieuwe commissie (de MALversacie) ingesteld die ervoor moet zorgen dat het MAL-fonds nieuw leven wordt ingeblazen en de contacten met oud-GSV’ers worden aangehaald.

Al met al hebben wij het als Senaat een uitermate aangenaam boeiend en verrijkend jaar gevonden, maar hopelijk kunt u nu door uw kennis van de gebeurtenissen van dit jaar wel voorkomen dat de GSV gedoemd is dit stukje verleden te herhalen.

Leden

  • Wim Kamphuis Praeses
  • Marjet Visscher Abactis
  • Jan Ploegman Fiscus
  • Jouke-Jan de Groot Assessor Primus
  • Fred Molenhuis Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum