van Dijk (2007)

..het had weinig om het lijf, maar was bijzonder lekker

'Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan
En tenslotte tenvreden... het licht uit gedaan'
(Guus Meeuwis - Tranen gelachen)

Het was donderdag 8 mei 2007 dat Jurjen van Dijk zijn concentratie probeerde te herwinnen na het plotseling boven water komen van de Jurjentapes, Maurice Hoogendoorn in het vliegtuig van Grenoble naar Nederland vloog, Jasper Stevens een verkeersbordje van de straat plukte, Pytric van 't Hof blanco stemde en Hannah Bremer Boudewijn de Groot niet meer kon horen toen ze een punt zette achter haar verkiezingsspeech. Het was diezelfde donderdag dat deze vijf personen voor het leven bij elkaar werden gebracht.

Wanneer we terugkijken op ons senaatsjaar zien we vooral het ontstaan van een hechte vriendschap. Als leden van Senaat van Dijk werden we dan ook gekend om onze sterke onderlinge band, amicale attitude en zo nu en dan vreemde uitspattingen. In het begin was het nog danig te zoeken naar de juiste verhouding tussen gezag en jolijt en misschien hebben we die wel nooit gevonden. Ook in amicaal Nederland leverde onze verschijning wel eens vragende blikken op. Zo werd amica Bremer, toen ze met de amici Hoogendoorn en Van Dijk de Dies van FQI bezocht, de opmerking toegeworpen: 'We dachten dat Jasper en Pytric gek waren, maar jullie zijn minstens zo erg.'

Al vrij snel na de verkiezingen begonnen we aan het schrijven van ons beleid. Een beleid dat vooral gericht was op geloof, identiteit, integratie en regio's. Deze woorden hebben voor ons gedurende het jaar centraal gestaan, maar tegelijk ontdekten we dat het verloop van ons senaatsjaar niet te voorspellen was en we in al onze voornemens afhankelijk waren van God. De betekenis van Spreueken 19:21 werd voor ons meer dan duidelijk: 'Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer.' Want stelden we in ons beleid nog dat we de opkomst wilden verhogen van activiteiten die betrekking hadden op het geloof en dat we het buddysysteem nieuw leven in wilden blazen, in de praktijk vonden we heel andere wegen om het geloof weer centraal te stellen. Zo werd het eerste bezinningsweekend gehouden, een weekend dat inmiddles niet meer weg te denken is uit het GSV-jaar. Ook ging een groot deel van onze aandacht uit naar de structuur rondom de bijbelkringen. Bijbelkringleiders die de KIK (de huidige Read-It) wilden bezoeken, kregen nu tien euro korting. Bram van Putten week dit jaar niet van onze zijde. Met hem mochten we brainstormen over de vraag hoe we bijbelkringleiders verder konden toerusten. We dachten onder andere na over het aanstellen van bijbelkringcoaches, die er uiteindelijk onder Senaat Lenting ook zijn gekomen.

Ook wat betreft enkele niet goed lopende en kleiner wordende regio's hadden we plannen, al waren die niet groots. In de troonrede sprak Jurjen nog de gevleugelde woorden: 'Het komende jaar staan er géén grote veranderingen op het programma.' Op dat moment wisten we nog niet dat de regiostrijd niet zo aanslaan en er in juni in sneltreinvaart een regionale herindeling zou plaatsvinden.

Eén van de dingen waarvan we erg hebben genoten is de aanwezigheid van de toenmalige eerstejaars van het jaarverband Syfáris. Via pa's, ma's, en bijbelkringleiders hoorden we hoe het met ze ging en ook in de praktijk mochten we zien dat ze hun plek vonden op de vereniging. Ze waren overal dat jaar. Van amicale feesten in Utrecht en Kampen tot het liftweekend en een amicaal weekend in Rotterdam toe. Wellicht heeft de toen opgelopen studievertraging er uiteindelijk voor gezorgd dat slechts twee van hen zich een senaatsperiode konden veroorloven. En wanneer we bedenken hoeveel je terugkrijgt voor een jaar Senaat, is dat nu het studeren duurder wordt en sneller moet toch de moeite van het gedisciplineerd studeren meer dan waard. We raakten persoonlijk betrokken, ontwikkelden visie, genoten intens van een fulltime GSV- jaar, leerden offers maken, we zagen Gods liefde en veel van zijn gaven, we leerden onszelf kennen, kwamen onszelf ook zeker tegen, we mochten genieten van toegewijde, actieve en liefdevolle leden, we leerden met kritiek om te gaan, soms het pispaaltje te zijn en ervoeren wat het was om er altijd voor elkaar te zijn. Uiteindelijk was het zeer dankbaar werk. Guus Meeuwis had onze senaatsperiode niet treffender kunnen omschrijven. Zo'n ervaring is helaas slechts vijf mensen per jaar weggelegd,maar zeker één die wij een ieder aanbevelen en toewensen.

Wel genoeg serieusiteit (dit woord is afkomstig uit het woordenboek van amice Rinze Broekema), want als iets de boventoon voerde in ons jaar, dan was het zeer waarschijnlijk de stem van Jasper, maar zeker niet het serieuze. 'Senaat van Dijk was als een warme snack: het had weinig om het lijf, maar was bijzonder lekker.' Dit citaat is afkomstig van onze grootste geestelijke inspirator en de enige persoon die onze gemiddelde BMI gedurende het jaar weer boven de ongezonde ondergrens uit hielp. Het bezoeken van de Dies van alle zusterverenigingen gaat je immers niet in de koude kleren zitten. Onze koning van oneliners denkt daar echter anders over. Senaat van Dijk was voor hem 'als een hongersnood, spreekwoordelijk dan.'

Leden

  • Jurjen van Dijk Praeses
  • Hannah Buikema-Bremer Abactis
  • Jasper Stevens Fiscus
  • Pytric van 't Hof Assessor Primus
  • Maurice Hoogendoorn Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum