van Popta (1973)

Alles wat deze senaat ook erft van de vorige, uniek is de wijze waarop de praeses de vergaderingen voorzit, maar daarover hieronder.
De senaat gaat met vaste hand iets aan de obscuriteit doen.

Regionale

Hé joh, een nieuw systeem geboren
Hé joh, een nieuw systeem erbij
bedacht door kloeke senatoren
met hun grijze hersenbrij
Dit systeem bood nieuwe perspectieven
predikte verandering;
liet de kliek in drieën klieven,
zorgde voor omwenteling.
Amicae, amicique
zingt het allemaal na

| ja de regionale
| brengt amicitia (2 x)

Het werk op de vereniging gaat niet meer met dezelfde gang als eigenlijk wel de bedoeling is. de troonrede spreekt ook over deze dingen:

“De senaat vraagt zich af in hoeverre de huidige organisatievorm, gezien in het licht van de grootte van de vereniging, nog geschikt is om de doelstelling te verwezenlijken Om die vraag te beantwoorden moet de doelstelling nader worden uitgewerkt. Het doel geeft aan de G.S.V. de volgende functies:
het elkaar vormen tot christelijke wetenschapsbeoefenaars (kennisaspect);
het elkaar helpen bij het opbouwen/bewaren van een persoonlijke christelijke levensstijl in de situatie van de student (relatie-aspect).
Volgens de senaat is het werk op de vereniging het beste gediend als er wordt voldaan aan de voorwaarde dat de leden van de vereniging georganiseerd zijn in niet al te grote groepen, bestaande uit wederzijdse vrienden, waarbinnen de bijbelkringen, disputen en vakgroepen een plaats hebben.”

Op grond van deze overwegingen komt de senaat en met hem de vereniging tot de conclusie dat het verdelen van de vereniging in regio’s de beste oplossing is. Gedurende één jaar wordt het voorstel van kracht

Het beruchte tweede toilet in de sociëteit (waar amice Veenstra naar eigen zeggen “nog op terug zou komen”) is er nimmer gekomen. Evenmin zijn alle GSV.-goederen (ook moties, paperassen, bekers enz.) teruggekeerd. Verhuur van de sociëteit aan de hoger-beroeps-onderwijsvereniging heeft een opmerkelijke discussie opgeleverd. De notulist (scherp notulerend als altijd) zegt er van: “Dit voorstel doet verscheidene amici van de stoel rijzen. In een verhitte discussie (am. A. Zuidhof spreekt zelfs pre-alabel van ‘demagogie’) horen we over het verschil tussen een liefdadigheidsinstelling en een winstmaximaliserend bedrijf, over de gas-, water- en lichttarieven, de geluiddichtheid van de soos, de BTW, de drankvergunning en dranktoevoer en nog andere kreten uit de horeca-sector.”

In het kader van het jaarthema worden als ‘nova’ informatie-avonden (‘info-avond’) georganiseerd, die een voorbereiding willen zijn op de lezingen, die gehouden zullen worden. Zoals gebruikelijk levert de voorlichting van de senaat over het tenue de villen weer de nodige perikelen op; de op de valreep van het scheiden van de senaat Van Popta aangenomen motie omtrent ‘het leiding geven’ wordt met vaardige hand weggewerkt.

Leden

  • Benne van Popta Praeses
  • Berend van de Beek Abactis
  • Jan Veenstra Fiscus
  • Erik Stolper Assessor Primus
  • Dick Slump Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum