Meijer (2006)

Succesvol interim-management

Van 16 maart tot 7 september 2006 stond de GSV voor het eerst in haar veertigjarig bestaan onder leiding van vijf interimmers. Het vak interim-management is dan ook nog niet zo oud. De professie vindt haar oorsprong in de jaren zeventig toen ten tijde van de eerste oliecrisis veel bedrijven in de problemen kwamen. Destijds keerde een groot aantal gepensioneerde directeuren met veel ervaring in de top van het Nederlandse bedrijfsleven terug als interim-managers om te helpen orde op zaken te stellen. Het ging om hooggekwalificeerde mensen, topmanagers die een zware opdracht kregen. Na het tobbende bedrijf weer op de rails geholpen te hebben keerden ze terug naar de mediterrane resorts en golfcourses om van de geneugten des levens te genieten.

Een kleine dertig jaar na de succesvolle intrede van het interim-management op Nederlandse bodem werd deze werkvorm ook geïntroduceerd binnen de GSV. Verrassend is de keuze juist op dit moment voor de interim-variant van Senatorschap allerminst. Als we namelijk kijken naar ontwikkelingen in de wereld en de Nederlandsche maatschappij zoals bijvoorbeeld het einde van de drooglegging en het begin van de ontzuiling, en de GSV-equivalenten van deze maatschappelijke ontwikkelingen, respectievelijk het alcohol schenken op soos en de openstelling haar naast leggen; dan kan er een opvallende constante waargenomen worden: de tijdspanne die verstrijkt tussen een maatschappelijke ontwikkeling en de daaropvolgende reactie van de GSV, die telkens globaal gelijk is. Vanuit dat oogpunt bekeken is de stap naar een interim-bestuur een voor de hand liggende.

Hoe dan ook, de toestand waarin de GSV zich bevond vroeg om een interim-Senaat en die kwam er in de vorm van Senaat Meijer. Een half jaar kreeg hij om de GSV weer op de rails te krijgen. Gelukkig zijn interim-managers 'gewend om in complexe topstructuren te functioneren en de situatie te overzien, zijn ze in staat om op waardevolle elementen voor te bouwen en een duidelijke koers uit te zetten', aldus Jacques Reijniers, hoogleraar inkoopmanagement aan Nyenrode en Neerlands goeroe op interimgebied.
Toegesneden op de situatie van de GSV anno 2006 kan bij waardevolle elementen waarop voortgebouwd kan worden met name gedacht worden aan de bijbelkringen. Al jaren zijn zij met recht het middelpunt, maar wel met voortbouwmogelijkheden zoals de extra aandacht voor geloofstwijfelaars; een van de speerpunten van Senaat Meijer. Zij passen ook goed binnen de sociaal betrokken koers die uitgezet werd, hetgeen resulteerde in pogingen het omkijken naar elkaar concreet te maken.

Bij het uitzetten van een duidelijke koers werd Senaat Meijer ook geconfronteerd met nieuwe omstandigheden. Inherent aan het feit dan interimmers noodzakelijk waren, was dat ze geacht werden binnen afzienbare tijd de GSV weer bloeiend achter te laten, met de nadruk op binnen afzienbare tijd. Met andere woorden: er werd gewisseld van wisselingsmoment. Voortaan arriveert er direct na een fris jaarverband ook achter de senaatstafel een frisse lichting.

Vlak voor de oude Senaat definitief plaatsmaakt voor de nieuwe wacht hem van dit jaar echter naast het novitiaat nog een tweede krachtproef, namelijk de KEI-week. Dit jaar is de GSV daarbij voor het eerst actief van de partij. Zoals het een echte interimmer betaamt neemt Senaat Meijer de eerste - en lastigste - keer voor zijn rekening, om het lint vervolgens in september door te geven aan Senaat Knapper.

Leden

  • Kees Meijer Praeses
  • Harmen de Kraker Abactis
  • Hielko Bos Fiscus
  • Hans van der Jagt Assessor Primus
  • Maartje Zwarteveen Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum