van der Vegte (2001)

Het jaar 2002 was (ook) het jaar waarin de GSV het Paascongres organiseerde. Typisch GSV: tot voor 2001 gingen er verhoudingsgewijs zo weinig GSV’ers naar het PaCo dat op HV’s openlijk stemmen opgingen om de GSV-bijdrage aan de ContactVergadering (waarvan de financiële middelen vrijwel geheel werden aangewend om het PaCo te sponsoren) te reduceren. We want our money back. Waar andere verenigingen bijkans hun comple ledenbestand terugzagen in de PaCo-inschrijving, vertrok uit Groningen meestal een volgswagenbusje met diehard-dufsukkels (lees amicae en amici die zelfs de facgroep een nuttige avondbesteding vonden). Dit alles verandere op slag toen de GSV zelf bijna aan de beurt was voor de organisatie. In 2001 verscheen een redelijk grote delegatie omd e kunst af te kijken en in 2002 begrepen de zusterverenigingen pas echt hoe groot de GSV eigenlijk was. Onder leiding van olim-Praeses Remco van der Molen werd het onderwerp ‘apologetiek’ gefileerd tezamen met alle zusterverenigingen in den lande.
Een evenzeer verrassend succes in 2001 was de lang gevreesde, maar o zo nodige regioherindeling. Het aantal regio’s werd uitgebreid van vier naar zes en de roemruchte regios @, ß, C en D werden opgeheven. Een pijnlijke stap, die desondanks met grote meerderheid door de HV werd aangenomen, hetgeen aangeeft hoezeer geloofd werd in het verbeteren van het ‘omzien naar elkaar’ door kleinere regio’s.
Een derde hoogtepunt in het verenigingsjaar was zonder twijfel de viering van het lustrum. Die week van amicaliteitsfestiviteiten daverde nog lang na in Stad en Ommeland en GSV’ers vielen elkaar nog wekenlang lastig om de collecties Lustro’s te completeren. Een massa-marketing-strategie die werkte als een trein.

Leden

  • Henri van der Vegte Praeses
  • Herman van Dijk Fiscus
  • Reinier Fleurke Assessor Primus
  • Sigrid Breukelaar Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum