Drager van de Hamer van Groot Gewicht

De Hamer van Groot Gewicht, het onwaarschijnlijk fraaie stuk houten gereedschap van respectabele zwaarte waarmee alle individuele leden der GSV ooit tot lid zijn geslagen, wordt elk jaar bewaakt en beheerd door een dappere eerstejaars Drager die door zijn voorganger wordt aangesteld op de Dies Natalis.

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum