niet relevant voor discussie

Niet meer nodig ;)

We hebben als kerkenraad besloten om geen openheid van zaken te geven over het conflict wat er geweest is tussen Joosse en Huttenga en de kerkenraad. Daarom betreur ik het, dat dominee Joosse in het gebed (middagdienst 16 maart 2003) openlijk zijn visie gaf over het conflict wat Huttenga met de kerkenraad zou hebben gehad.

Het ligt iets ingewikkelder als ds. Joosse schetste in zijn gebed. Het lijkt me niet goed, als je op een dergelijke manier een collega predikant beschadigd door in een gebed op een dergelijke manier een standpunt in te nemen.

Wat me opvalt is in de discussie is dat er veel kritiek is op een bepaalde manier van preken.
In de discussie komt duidelijk naar voren dat een grote groep gemeenteleden in de kerkdiensten in de Columnakerk geestelijk niet voldoende gevoed wordt, en om die reden elders hun geestelijke voedsel zoeken.

Voldoet het profiel van de predikanten wel aan de samenstelling van de gemeente?
Houden de predikanten wel voldoende rekening met de samenstelling van deze gemeente, of gaan ze gewoon hun eigen gang en weigeren ze consequent rekening te houden met de kritiek die er leeft en die geuit wordt?

Dit lijkt me een probleem, wat in kaart gebracht zal moeten worden.

Waarbij de vraag aan de orde zal moeten komen: Hoe deze geestelijke leegte op te vullen?

Van morgen een goede preek gehad van broeder Kraai.

Waar was iedereen?

Kraai heeft tegenwoordig actuele preken en wil rekening houden met de jongeren, waartoe toch 50 % van de gemeente gerekend kan worden?
Moet iemand beoordeeld worden op een preekkeuze uit het verleden, omdat hij hier een ander deel van de gemeente veel plezier mee deed?

arne bos schreef: Van morgen een goede preek gehad van broeder Kraai. Waar was iedereen?
Geen flauw idee; ik was zelf in Assen, bij mijn ouders.
arne bos schreef: Kraai heeft tegenwoordig actuele preken en wil rekening houden met de jongeren, waartoe toch 50 % van de gemeente gerekend kan worden? Moet iemand beoordeeld worden op een preekkeuze uit het verleden, omdat hij hier een ander deel van de gemeente veel plezier mee deed?
Prachtig dat hij rekening houdt met deze helft van de gemeente. En natuurlijk moet iemand niet beoordeeld worden op de preekkeuze v/h verleden. Mijn keuze om naar Assen te gaan was, voor de duidelijkheid, onafhankelijk genomen van de voorganger van Groningen-West dit weekend.
arne bos schreef: Van morgen een goede preek gehad van broeder Kraai. Kraai heeft tegenwoordig actuele preken en wil rekening houden met de jongeren, waartoe toch 50 % van de gemeente gerekend kan worden? Moet iemand beoordeeld worden op een preekkeuze uit het verleden, omdat hij hier een ander deel van de gemeente veel plezier mee deed?
` Ja prima dienst! Alleen beetje warrige organist - maar goed, ik moet ophouden altijd kritiek te hebben. Nee, die br. Kraai kan prachtig voorlezen+uitbeelden. Was een goede, indringende preek, die volgens mij heus niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen de diepe ernst en moeiten van het leven tegenover de rijkdom in Christus benadrukte. Heb nog even met hem nagepraat maar je merkt heus wel betrokkenheid van sommige ouderen bij het lot van de jongere generatie(s). Ik ben denk ik geen utopist als ik zeg dat we als jongeren best iets zouden kunnen leren van de overtuiging, levenservaring en de diepgeworteldheid van het geloof van onze oudere gemeenteleden - en dat dit ook binnen West (meer) vorm moeten kunnen geven. Het viel me trouwens wel op dat er tijdens het koffiedrinken (zoals altijd) vooral over de 'vorm' gepraat werd: de sfeer dit, taalgebruik dat, onenigheid zus, kritiek zo... Wat dat betreft was de preek van vanmiddag van ds. Huttenga koren op mijn molen: ga 'es wat meer praten over de kern ipv de vorm. Denk met elkaar na over het wonder van Christus waaraan je allen mag deelnemen in het Avondmaal. Laat de hoofdzaak niet verdrongen worden door de bijzaken.
Zarathustra

Geweldige organist vanmorgens. Ik had alleen begrepen dat hij al om kwart over acht aan het spelen was omdat hij dacht dat het al zomertijd was. :wink:

Ik verzoek de GSV'ers die lid zijn van Groningen-West en zich een beetje aan ouderlijke supervisie hebben ontrukt dan ook wat vaker hier naar de kerk te gaan.

arne bos schreef: Waarbij de vraag aan de orde zal moeten komen: Hoe deze geestelijke leegte op te vullen?

Als mensen een gesstelijke leegte ervaren mogen ze dat mi nooit afschuiven op een ander. Dominee Huttinga zei het gister in de preek ook al, je kunt nog zoveel bezig zijn met bijbelstudie, maar daar raak je niet echt geestelijk verzadigt van. Als je een geestelijke leegte ervaart, moet je je eens bezinnen op je persoonlijke relatie met God, in gebed en bijbellezing. Als je dan je heil ergens anders gaat zoeken, vergroot je alleen maar de geestelijke leegte, zonder dat je er iets van merkt.

Heeft het zin om Groningen Oost af te kraken en hard te roepen dat ze daar afdwalen. Moet je mensen die naar Groningen Oost gaan veroordelen, omdat ze fout bezig zijn?

Kun je niet beter je tijd en energie steken in het opbouwen van je eigen gemeente. Door een positieve houding naar je naaste. Dus geen stortvloed van kritiek op het gedrag van de ander.

Probeer eens te ontdekken wat ons samenbindt!!

Een geloof, een doop, een heilig avondmaal.
Een HEER, die we samen willen dienen.

Hoe spreek je elkaar aan op je christelijke gedrag?

Zarathustra schreef: Ik vond dat er vandaag twee keer erg goed gepreekt werd. Vanmorgens en vanmiddags. Ik sprak daarom de heidenen, Tyriers en Moren aan die op de fiets aan die vanuit Oost naar Vinkhuizen reden.
Zarathustra schreef: Ik heb helemaal geen zin in een kerkbreuk. Probeer dit s.v.p. te voorkomen. .

Begin dan eerst eens met een respectvolle houding jegens elkaar. Noem je kerkgenoten geen heidenen, Tyriers en Moren. Een dergelijke manier van omgaan met elkaar is niet bevorderlijk voor de sfeer in de kerk. Je loopt het risico dat je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan.
Op dat moment krijg je een situatie zoals in de Christelijk Gereformeerde Kerk, dat je “soort bij soort” bij elkaar in de kerk komt te zitten, omdat het anders echt niet meer gaat.

Je kunt elkaar tot steun zijn en van elkaar leren, omdat je verschillend bent en met sommige dingen anders omgaat. Mits je elkaar accepteert. De kerkgrenzen zijn nog in tact.
Ga daarom zorgvuldig met elkaar om en veroordeel elkaar niet!!!!!!

Carloz schreef: Oordelen is verregaander dan aanspreken op. Volgens mij is er ook nog een onderscheid te maken tussen beoordelen en oordelen. Het is alleen lastig aan te geven waar het onderscheid precies zit. Bij beoordelen doe je een uitspraak over iets, waarbij een andere beoordeling ook goed mogelijk is. Bij oordelen ligt dat denk ik iets anders (hoewel een scherp onderscheid moeilijk te maken is.) Ik denk dat oordelen iets objectiever is, en daarom bij geloofszaken heel gevaarlijk is. Toegepast op sex voor het huwelijk: daarbij zou ik niet over iemand kunnen oordelen; want dat zou suggereren dat ik de waarheid in pacht heb; en kennelijk zit er nog een element van onduidelijkheid in. Maar beoordelen, of aanspreken, dat zou wel kunnen. Je kunt overtuigd zijn dat je iets moet doen of laten, (wellicht op grond van een aantal argumenten). Daarom kun je dus mensen aanspreken en beoordelen op hun gedrag. Wanneer het klip en klaar is dat iemand verkeerd bezig is, kun je daar misschien wel weer over oordelen, maar dat doe je niet achter iemands rug om, dat doe je met degene die iets fout doet. Dan komt het toch weer neer op aanspreken... .
http://www.adtempusvitae.nl/forum/viewt ... c&start=75 Geplukt van een atv forumdiscussie, maar geeft mijns inziens heel duidelijk aan hoe je elkaar aan zou kunnen spreken.
arne bos schreef: Hoe spreek je elkaar aan op je christelijke gedrag?
Zarathustra schreef: Ik vond dat er vandaag twee keer erg goed gepreekt werd. Vanmorgens en vanmiddags. Ik sprak daarom de heidenen, Tyriers en Moren aan die op de fiets aan die vanuit Oost naar Vinkhuizen reden.
Zarathustra schreef: Ik heb helemaal geen zin in een kerkbreuk. Probeer dit s.v.p. te voorkomen. .
Begin dan eerst eens met een respectvolle houding jegens elkaar. Noem je kerkgenoten geen heidenen, Tyriers en Moren. Een dergelijke manier van omgaan met elkaar is niet bevorderlijk voor de sfeer in de kerk. ETC...

De GSV-ers kennen allemaal de persoon achter Zarathustra, en weten daardoor deze opmerking misschien beter te plaatsen. Ik geloof niet dat het geschrevene zo bedoeld is, als het letterlijk is verwoord.
zulke taal schept wel verwarring Zarathustra, dus hou er even een beetje rekening mee ;)

Carloz schreef: Ik geloof niet dat het geschrevene zo bedoeld is, als het letterlijk is verwoord. Zulke taal schept wel verwarring Zarathustra, dus hou er even een beetje rekening mee!

Carloz, ik weet wie het schrijft en ben het met je eens, dat een nuancering op zijn plaats is.

Maar geldt dit dan ook niet voor de broeders Sikkens en Veldhuis?

Waar ik voor wil waarschuwen is al te scherpe taal, die er over en weer gebruikt wordt. Dat is geloof ik ook wel duidelijk in mijn vorige post.

Zarathustra

Deleted

Zarathustra

Oh, dat van die heidenen, tyriers en moren had ik niet gezien. Dit was ironisch bedoeld maar kwam geloof ik weer eens slecht over. Nogmaals excuses.

Martin schreef: Verder nog wel een opmerking voor Arne: ik snap best dat de kerkenraad probeert te schipperen tussen bepaalde groepen, maar volgens mij kan het op een gegeven moment ook wel eens goed zijn duidelijke keuzes te maken. Het idee dat ik heb (en volgens mij ben ik niet de enige) is dat de ene groep wel steeds weer heel makkelijk zijn zin krijgt. Er hoeft maar even ergens bezwaar op te komen en een besluit wordt weer teruggedraaid. Kun je ook niet eens gaan kijken of bezwaren terecht zijn en rekening houden met het feit dat mensen die het wel met bepaalde besluiten eens zijn over het algemeen niet de neiging hebben de kerkenraad met brieven te bestoken?

Martin,

Ik denk dat je nu het besluit van het terugdraaien van de gezamenlijke kerkdiensten in de zomervakantie bedoelt.
Dit is zoals gebruikelijk weer eens niet goed in het kerkblad gecommuniceerd(onduidelijke communicatie omtrent gevoelig liggende besluiten is onderhand een traditie aan het worden).
Allereerst moet ik er op wijzen, dat de rest van de classis al medio januari 2002 bezig was met het voorbereiden van het project, waarbij ze er vanuit gingen dat Groningen West toch wel niet mee zou doen. We voelden ons als kerkenraad een beetje gepasseerd en na verloop van tijd kwam het compromis uit de bus(omdat we graag mee wilden draaien en het rooster al klaar was), dat we in ’s middags in Groningen Noord konden kerken. Mooi, alleen een beetje kort dag. Er moest in een maand tijd nog een hoop geregeld worden. Bijvoorbeeld het vervoer van ouderen. Zijn er in een periode dat veel mensen op vakantie zijn genoeg autorijders beschikbaar? Daarbij komt dat het sowieso lastig is om te parkeren bij de Noordekerk. Kun je het maken, om op zulke korte termijn de gemeente voor zo’n beslissing te plaatsen. Er zijn best wel een aantal mensen die hier moeite mee hebben. In andere classiskerken heeft men bijna een half jaar gehad om met deze mensen in gesprek te gaan. In Groningen West dus niet, zoals je begrijpt. Dan moet je nog iets regelen voor de luisteraars van de kerktelefoon.

Kortom: als je dit soort bezwaren op je bordje krijgt als kerkenraad moet je gewoon erkennen dat je gewoon veel te laat bent geweest om de gezamenlijke kerkdiensten op een goede manier voor te bereiden en te communiceren met je gemeente. Je loopt dan zowel tegen praktische zaken aan als vervoer en parkeer problemen als tegen emotionele bezwaren.

Zoals je in het kerkblad gelezen hebt gaan we nu in de middagdiensten in Groningen Zuid of in de Maranatha-kerk (CGK) kerken. Heb je ook geen parkeerprobleem wat zeker een belangrijk punt is in een gemeente met veel ouderen.

Ik hoop dat ik op deze manier een stukje onvrede over dit kerkenraadsbesluit weg kan nemen.

Groeten,

Arne

Zarathustra schreef: Ik sprak daarom de mensen aan, die op de fiets vanuit een andere kerk naar Vinkhuizen reden. Als iedereen wegblijft gebeurt er natuurlijk helemaal niets. (de quote is iets gewijzigd)

Zarathustra,

Dat er niets gebeurt als iedereen wegblijft ben ik met je eens.
Je kunt haast wel stellen, dat de kerk dan op z'n gat komt te liggen.
Dit moeten we met z'n allen voorkomen.

Goed punt is, dat er nu gepraat wordt met elkaar en dat "de moeiten" waarom mensen wegblijven nu op tafel komen te liggen.

Zelf vind ik het best moeilijk om mensen op hun kerkgedrag aan te spreken. Je weet, dat je dan een hoop kritiek krijgt. Het kost gewoon tijd een negatieve sfeer om te buigen. Toch ben ik er van overtuigd dat dit zal lukken.

Nu even kort iets over het aanspreken op zich, zoals Carloz dit omschreef.
Gebeurt dit vandaag nog wel genoeg? Bij sommige mensen signaleer ik: ik doe wat ik doe & vind wat ik vind. "Bemoei je er niet mee." is de reactie, als je ze ergens vanuit de Bijbel op aan wilt spreken.
Is deze wel voor zo veel kleurige uitleg vatbaar als sommige mensen beweren?

arne bos schreef: Ik denk dat je nu het besluit van het terugdraaien van de gezamenlijke kerkdiensten in de zomervakantie bedoelt.

Nou, niet specifiek. Was misschien niet helemaal gefundeerd, maar het is een algemeen gevoel dat ik nog wel eens krijg. Ik dacht inderdaad aan die zomerdiensten, maar bijvoorbeeld ook aan het hele gedoe rond de Liedboeliederen. Eerst mochten ze gezongen worden en toen in één keer niet. En toen moesten we weer wachten op het synodebesluit en toen dat er eindelijk was weer op de acta. Ik word er wel eens een beetje moe van. Ik krijg wel eens het idee dat de kerkenraad iedereen tevreden wil houden. Wat ze volgens mij niet doorhebben is dat de groep die niet tegen veranderingen is, ook niet schrijft, maar inmiddels wel steeds meer gefrustreerd raakt van de gemeente. Mag daar ook eens rekening mee gehouden worden?
Maar goed, als ik het allemaal verkeerd zie, moet je me maar corrigeren.

B. Kamphuis uit de Reformatie jr.78 no.25 schreef: Dat staat tegen de achtergrond van een wijze van polemiseren door Reformanda, waardoor maar al te vaak personen beschadigd zijn.
B. Kamphuis uit de Reformatie jr.78 no.25 schreef: Nu heeft dr. Van Gurp gelijk, dat het onderscheid tussen persoon en zaak belangrijk is. Je moet in de kerk een discussie kunnen voeren zonder daarmee onmiddellijk iemands persoonlijke intregriteit ter discussie te stellen.

Opmerkelijk: quotes uit de Reformatie. Nu het verband:

Martin,

Je kunt je de discussie over het liedboek nog herinneren. Veel mensen zijn dit allang vergeten. Toen der tijd heb ik in een zomervakantie in Grootegast bij een bedrijf gewerkt, waar ik van een vrijgemaakte broeder hoorde dat in GN West nogal heftige discussies over het liedboek gevoerd werden, waarbij een ouderling met 4 bladzijden bezwaren fel tegen een predikant van leer ging. Hart tegen hart. Later heb ik natuurlijk veel meer details van dit verhaal gehoord.

Dan moet ik constateren dat er door de manier van polemiseren van sommige broeders mensen beschadigd zijn. Ik wil geen details geven, maar ik dan deze stelling hard maken.

Dan moet ik stellen, dat het voor beide partijen moeilijk is geweest om het onderscheid te maken tussen persoon en zaak.

Eigenlijk kun je wel stellen dat alles wat toen binnenskamers moest blijven nu, door de actie van de Reformanda op en bloot op straat is komen te liggen. Je krijgt nu een discussie waarbij landelijk een hoop onrust is ontstaan over de manier waarop dingen aan de orde gesteld worden.
Een manier die voor mij niet nieuw is. Als iemand in de wandelgangen beschuldigd wordt van dwaalleer moet je dit mijns inziens gewoon openbaar maken. Daarbij komt dat je het hard moet kunnen maken.

Je kunt je wel ergeren aan de verhaalvorm van een preek, maar dan moet je hiermee naar de classis gaan als je de beste man niet kunt overtuigen dat hij dit beter niet kan doen. Dan moet je het niet op de persoon gaan spelen. Dan ben je ronduit onchristelijk bezig. Heb dan het lef om naar de classis te gaan met deze beschuldiging!!!!

Dat een predikant openlijk dankt voor het feit dat een geschil met de kerkenraad is opgelost is voor mij een teken aan de wand. Met name de manier waarop de betreffende predikant afgeschilderd wordt kan echt niet door de beugel.

Kortom: de strijd gaat door maar wordt nu ook landelijk gespeeld.

Er is dus geen sprake van een kerkenraad die alleen maar op de belangen van een bepaalde groep denkt. Nee, er was in het verleden een kerkenraad waarin een bepaalde groep het voor het zeggen had. Toen Huttenga na het werk van de classis commissie weer aan het werk ging, zijn verschillende broeders opgestapt en zijn er uit de hoek van de verontrusten verschillende brieven binnengekomen.

Op dit moment heb je dus een kerkenraad die met beide partijen rekening wil houden. Het lijkt me goed, als er ook mensen van de die het gedachten goed van de Reformanda ondersteunen in komen.
Waarbij ik niet wil stellen, dat er op dit moment geen mensen in de kerkenraad zitten die hun opvattingen delen, hoewel ze misschien geen lid zijn van de L.W.V.K.O. of de Reformanda.

Daarnaast nog de opmerking dat ik van mening ben, dat er best kritisch naar de kerkenraad gekeken mag worden. Daar bedoel ik mee, dat er een duidelijk beleid moet komen wat de kerkenraad ook aan de gemeente voor moet leggen. Kortom: De vraag “Welke kant gaan we op?”

Misschien is hier na de vergadering van 7 april 2003 een duidelijk antwoord op gevonden.

Laten we vooral bidden dat de beslissingen die genomen worden tot Gods eer zullen zijn.

In mijn vorige quote heb ik een aantal zaken aan de orde gesteld, welke ik heb opgevangen in verschillende gesprekken met gemeenteleden en zelfs met mensen uit andere vrijgemaakte kerken.

Als ik hieruit een conclusie met trekken is dat er veel onrust is in Groningen West over de Reformanda en de rol die deze broeders in het verleden hebben gehad in de kerkenraad. Klopt dit?