Zarathustra
The Master schreef: Omdat er soms ongelooflijke saaie dingen tussen zitten. Zo vind ik het een uitstekende stap vooruit dat de zedenpreken weer zijn ingesteld.
Hulde. Maar volgens mij waren de zedenpreken er altijd al. Misschien valt het je nu pas op omdat de magister morum ht. een erg goede schijnt te zijn. :roll:
HaJee schreef: Helemaal mee eens. Eeen betere afwisseling tussen de serieuze en minder serieuze onderwerpen zal al heel wat verbeteren. Verder is een belangrijke randvoorwaarde de ventilatie van een eventuele nieuwe locatie. In het achterzaaltje kun je tegen 1 uur alle mogelijke verschillende zweetluchtjes onderscheiden van mannen en vrouwen, van voeten, oksels enzovoort. Zorg aub voor een goede ventilatie.
Ik vraag mij echt af hoe vrouwenzweet en -voeten ruiken. Let daar eigenlijk nooit zo op. :wink:

Zarathustra, je zit te zeiken over de goede huidige magister morum en ik ben het ook niet eens wat betreft de notulen: het is een traditie dat ze in het geheel voorgelezen worden, en we hebben de aantrekkelijkheid ervan zoals ze gemaakt zijn door am. Oosterhuis, nog niet kunnen proeven. Laten we eerst dat afwachten en vervolgens ons oordeel daarover vellen. Volgens mij moeten GSV'ers zich bewust worden van een rijke traditie waarin de huidige generatie staat. Lange HV's zouden best tot de orde van de dag kunnen zijn wanneer GSV'ers weer bewust naar HV's toegaan. Er moet een cultuuromslag komen denk ik waarbij iedereen het voor zichzelf een plicht acht mee te denken op een HV, en ook aanwezig te zijn tot in de kleine uurtjes. En dan niet maar een paar, omdat daarmee het quorum niet gehaald wordt. Wanneer daarvoor voldoende animo is, is er de noodzaak van een andere zaal!!

Wat betreft de notulen: ik heb alle vertrouwen in de verse Assessor Secundus, maar je weet toch zelf ook wel Gerwald, dat er van de notulen weinig moois te maken is, althans, als het om voorlezen gaat.
Verder is het de vraag of die zogenaamde cultuuromslag realistisch is. Sterker nog, het klinkt mij nogal utopistisch in de oren. Het blijkt nu eenmaal dat mensen niet graag tot in de late uurtjes de HV bezoeken, om welke reden dan ook. Men legt denk ik ook meer en meer de prioriteit bij de studie (o.m. door de invoering van Ba-Ma) en dan wordt een langdradige HV snel geskipt. Je ziet het ook in soosbezoek na de HV, dat is vaak niet veel soeps.
Mooie tradities of niet, je hebt gewoon te veel mensen die er niet warm voor lopen en dan kun je het onmogelijk over de boeg van de 'morele plicht' gooien.

deboer schreef: Volgens mij moeten GSV'ers zich bewust worden van een rijke traditie waarin de huidige generatie staat. Lange HV's zouden best tot de orde van de dag kunnen zijn wanneer GSV'ers weer bewust naar HV's toegaan. Er moet een cultuuromslag komen denk ik waarbij iedereen het voor zichzelf een plicht acht mee te denken op een HV, en ook aanwezig te zijn tot in de kleine uurtjes. En dan niet maar een paar, omdat daarmee het quorum niet gehaald wordt. Wanneer daarvoor voldoende animo is, is er de noodzaak van een andere zaal!!

Hulde am. de Boer, ik ben het helemaal met u eens. Waarom zouden wij in Groningen als GSV'ers niet een HV kunnen hebben die tot in de kleine uurtjes duurt en daarnaast gezellig is? In andere steden lukt dat immers toch ook uitstekend met een goede mix van gezelligheid, studentikoziteit en serieuziteit. Maar daarvoor moet inderdaad een cultuuromslag komen omdat de meest GSV'ers nu denken: "een HV duurt lang, is saai en boeit mij niet. Overigens vind ik het eerdere argument dat de HV wel wat korter mag duren omdat het dan op soos wat drukker wordt een kulargument. Het gaat bij soos toch niet enkel om het drinken en de muziek maar ook om het gesprek met elkaar. De HV is er bij uitstek voor geschikt om met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen, de HV zou eigenlijk een subsituut moeten zijn voor de HV. Wanneer de HV nog niet is afgelopen gaat de soos niet open!
Voor wat betreft de locatie. Op rustige bijeenkomsten is de locatie uitermate geschikt, maar wanneer het drukker wordt is het zaaltje achter de Noorderkerk toch minder geschikt. Daarnaast heeft natuurlijk ook de eindtijd van 0.30 uur zijn beperkingen, omdat er dan nog sneller door de agenda heen gejaagd moet worden. Dat een voorstel als "KIK uit je portemenee" zo lang op de agenda heeft gestaan, is m.i. niet een incident te noemen. Bij het verder inkorten van een (al dan niet) reguliere HV zal deze tijdsdruk alleen nog maar toenemen. Maar dit zijn allemaal punten waar we het volgens mij komende donderdag wel over zullen hebben...

De cultuur omslag van de boer:

Ik ben het met je eens, maar dit gaat niet een twee drie.. Het is nodig om eerst Hv's leuk te maken (prioriteit 1) en dan Hv's langer (prioriteit 2). Dus trek ik in de discussie deze twee dingen uit elkaar.

Willen we dat Hv's leuker worden? M.i. wel! Worden Hv's leuker als ze op een andere locatie worden gehouden? Ook hierop antwoord ik instemmend.
Natuurlijk moet men wel beseffen dat een verandering van locatie niet per definitie een verandering van karakter van de Hv met zich meebrengt. Dus de mensen die een leukere Hv willen zullen hier ook zelf moeten meedoen. (Ik denk wel dat de drempel om ludiekere actie's uit te halen lager wordt op het moment dat de locatie daar meer toe uit zou nodigen)

Dan het tweede dat Hv's langer moeten duren. Er is volgens mij veel minder animo voor het langer laten duren van Hv's. Mensen zitten nu eenmaal liever op soos. Laten we dan beginnen met het leuker maken van de Hv door een andere locatie en daardoor lagere drempel om te gaan staan en daarna wel zien of ze ook langer moeten duren.

p.s
volgens mij is het ook zo dat Hv's ook niet zo lang meer zouden duren als er geen eindtijd aan de Hv zou zitten. Veel argumenten zijn van tevoren al op het forum besproken, er is al gereageerd door de senatoren en positie's zijn al duidelijk. Een discussie als deze werd vroeger op Hv gevoerd.

L1Rn4urAyA7aTEe

Als we toch bezig zijn met een cultuuromslag: laat iedereen dan ook weer in pak komen, zoals vroeger gebruikelijk was. :heilig:

Inge, helemaal mee eens, begin bij jezelf!!!! :wink:

Ingûh schreef: Als we toch bezig zijn met een cultuuromslag: laat iedereen dan ook weer in pak komen, zoals vroeger gebruikelijk was. :heilig:
Misschien moet je in Delft lid worden?
Zarathustra

Gerwald, je moet mijn bericht nog maar eens goed lezen. Ik wil niet dat het voorlezen van de notulen nu meteen afgeschaft moet worden maar als een cultuuromslag onmogelijk blijkt is het voorlezen hiervan denk ik wel het eerste dat moet verdwijnen. Overigens heb ik alle vertrouwen in Jan.

L1Rn4urAyA7aTEe

Waarom? :beafro:

Perikles schreef: Mensen zitten nu eenmaal liever op soos.

Vandaar ook mijn eerdere pleidooi (zie vorige pagina) om tijdens een HV de soos gesloten te houden. Naborrelen op de HV moet dan kunnen en ook tijdens de HV moet rustig een biertje gepakt kunnen worden! Dan is het dus zaak om naar zo'n locatie te kijken, doe je dit niet dan blijf je volgens mij in een vicieuze cirkel zitten dat mensen voor het einde vertrekken om naar soos te gaan...

Steef schreef:
Perikles schreef: Mensen zitten nu eenmaal liever op soos.
Naborrelen op de HV moet dan kunnen en ook tijdens de HV moet rustig een biertje gepakt kunnen worden!
Ja, tijdens de HV iets te drinken is natuurlijk een prima plan. Bedenk wel dat de consumpties op de te bedenken locaties, ongeveer 3x soosprijs zijn. Naborrelen doe ik o.a. daarom het liefst op soos. De soos tijdens de HV dichthouden is misschien een goed plan; maar onhandig voor mensen die alleen naar soos willen op die avond. Die weten nooit hoe laat ze eindelijk naar soos kunnen... Verder sluit ik me aan bij een aantal eerdere sprekers, dat een nieuwe locatie alleen, onvoldoende oplossing is voor 'het probleem' dat we ervaren. De HV's moeten ook leuker worden. Hoe dat allemaal moet is vrij lastig, en daarvoor is mogelijk een cultuuromslag nodig; maar daar komen we vanzelf achter...
Carloz schreef: De soos tijdens de HV dichthouden is misschien een goed plan; maar onhandig voor mensen die alleen naar soos willen op die avond. Die weten nooit hoe laat ze eindelijk naar soos kunnen...

De GSV is aan de VGSE verplicht om op donderdagavond een soosavond te organiseren in het heerlijke pand aan de Hereweg. Dat betekent dat voor middernacht de soos open moet gaan. Dit was voor senaat Van der Horst enkele jaren geleden de reden om tijdens HV's de soos pas om 23:30 uur te laten beginnen. Het zet niet echt veel zoden aan de dijk, maar later kan gewoon niet vanwege wettelijke verplichtingen.

Verder wil ik mij met name aansluiten bij de bijdrage van Fred. Ik verwacht niet dat het quorumspook verjaagt zal worden door de HV's te verlengen, in tegendeel.
Tenslotte nog iets over de het '1:00-uur besluit', dat volgens mij in het HR staat. Mocht er een andere locatie worden gevonden, dan wil dat nog niet zeggen dat HV's oneindig lang kunnen duren. Sterker nog de senaat zal zich moeten richten op een eindtijd van 1:00 uur. Voor 23:30 uur kan de senaat ontheffing vragen van dir besluit, dat is nu vaak een formaliteit, het gaat immers om een half uurtje, maar dat zou bij een andere locatie nog wel eens anders kunnen worden.
Dus GSV'ers weest niet bevreesd voor een andere HV-locatie als u kort wilt vergaderen. Stem gewoon tegen een ontheffing van het 1:00-uur besluit.

Zarathustra

Misschien moet iemand maar eens andere oplossingen aandragen. Kritiek geven op oplossingen is makkelijker dan zelf goede oplossingen te verzinnen.
Ik denk dat het vooral een interessante vraag is of we het niveau en de drempel om naar de HV te gaan hoog willen blijven houden (wat een cultuuromslag bij veel mensen tot gevolg moet hebben wil het quorum bereikt worden) of dat we het niveau omlaag gooien zodat meer mensen de HV leuk gaan vinden (aanpassen aan (een deel van) de leden in plaats van aanpassing van de leden aan de heersende conventies dus). Verlaging van het niveau zal enerzijds verarming betekenen (bijvoorbeeld notulen weglaten en het voorlezen van de brieven wat ik zelf ook jammer vind, vooral de brieven) maar anderzijds zullen veel mensen de HV opeens leuk gaan vinden.

Verlaging van het niveau moet m.i. tegengegaan worden!

Dat de HV's in eerste instantie aantrekkelijker moeten worden is duidelijk. Dit kan wat mij betreft gebeuren door meer ruimte te geven voor en het stimuleren van studentikoziteit. Het min of meer verplicht stellen om in pak naar de HV te gaan kan daar een onderdeel van zijn. (Off-topic: Jammer dat er op de installatie-HV zo weinig GSV'ers in pak waren. Ik denk dat wanneer de Senaat daartoe had opgeroepen middels de convocatie, zoals vorig jaar, de paklozen een behoorlijke uitzondering zouden vormen.) Ook zou het onderdeel 'Comt nu met sangh' twee of drie keer op de agenda mogen staan, wat mij betreft.

En natuurlijk: meer leuke moties, maar dat is natuurlijk een taak van alle GSV'ers. Er moet voornamelijk voor het indienen van moties een cultuuromslag komen. Het is nu meer uizondering dan regel dat er een motie wordt ingediend door GSV'ers die niet in de Senaat zitten. Als het indienen van ludieke moties eenmaal 'gewoon' is geworden, dus als er elke HV tenminste 1 maar liefst meer moties ingediend worden, is de drempel voor het indienen van een motie veel lager.

Ook zonder dat je een motie indient kun je de HV verlevendigen. Gewoon af en toe een leuke grap maken, tijdens een verder serieuze discussie mag dat natuurlijk best. Of eens praealabelen.

En met die pakken ben ik het volkomen eens. Kom donderdag allemaal in pak. Ik geef zelf het goede voorbeeld.

Joke schreef: En met die pakken ben ik het volkomen eens. Kom donderdag allemaal in pak. Ik geef zelf het goede voorbeeld.

Ik doe mee!

Joke schreef: Ook zonder dat je een motie indient kun je de HV verlevendigen. >> eens praealabelen.

Ik vraag me af of de HV leuker wordt door het prealabelen.

L1Rn4urAyA7aTEe

Nou, het duurde even, maar dan komen er toch mensen in pak naar de HV. Het wordt nog wel wat met die GSV'ers. Nou de rest van de cultuuromslag nog.

Iemand die wenst dat HV's interessanter worden kan naar mijn mening daar zelf heel sterk aan meewerken zoals hierboven ook al een aantal keer iopgemerkt is. Dat ik dat nu nogmaals zeg heeft te maken met het feit dat dat misschien wel de hoofdzaak is en dat iedereen dat goed in de gaten moet houden mocht een HV voor iemand onaantrekkelijk zijn om te bezoeken.

Het idee van Steef om er een biertje bij te pakken op een HV vind ik okay!! Mijn keel is vaak degene die het meest protesteert tegen een lange HV.

Dat de soos gesloten gehouden moet worden vind ik een minder idee, omdat je niet iedereen mag dwingen naar een HV te komen en mensen ook buiten een HV om gesprekken op soos moeten kunnen houden. De HV moet geen dwang zijn, al zullen er mensen zijn die hier wel voor pleiten.

Om een HV leuker te maken denk ik dat het goed is om eerstejaars in hun eerste jaar verplicht een motie of voorstel in te laten dienen. Niet allemaal gelijk op de eerste HV, maar gedurende het hele jaar, oftewel in de vorm van een spontane actie, maar bij weinig inzet mag de Novcie of senaat enige pressie uitoefenen op eerstejaars.

dat wordt zeker lache!! :lol: