Ik denk dat deze hele discussie met minder emoties gevoerd moet worden. Er moet heel simpel gekeken worden naar de feiten die voor ons liggen en van daaruit naar een passende oplossing gezocht worden.

Feit is dat er (moslim) extremisten zijn die een streven hebben naar iets wat onhaalbaar is en waarvoor ze zeer gewelddadige middelen inzetten.
Het onhaalbare zit hem in het gegeven dat deze mensen streven naar een wereld die volledig gebaseerd is op de Islamitische godsdienst. Aangezien er tal van andere godsdiensten zijn en er een groot aantal mensen is dat helemaal afzijdig staat van enige religie is dit een waanbeeld en zal men dit ideaal nooit bereiken.
De gewelddadige middelen komen tot uiting in zoveel mogelijk bloedvergieten d.m.v. aanslagen.

Elk weldenkend mens zal het met mij eens zijn dat dit geweld bestreden moet worden.
Je kan dit op twee manieren doen.
Door de fanatiekelingen zelf uit te schakelen, dus de terroristen oppakken en vastzetten of door deze terroristen desnoods (in een oorlog of bij verzet) te doden.
En door de aanwas van terroristen te elimineren door tot haat aanroepende imams de vrijheid te ontnemen en door alle factoren die het terrorisme ondersteunen weg te nemen.

De oorlog in Irak is prima te legitimeren door het feit dat Saddam Hoessein een wrede dictator was en de bevolking dusdanig onderdrukte dat er van enige vrijheid geen sprake kon zijn.
Maar deze oorlog staat los van deze discussie omdat het verband tussen Irak, Saddam Hussein en moslim-terroristen naar mijn idee niet direct is aan te tonen. Er valt niet aan te tonen dat Irak bescherming bood aan moslim terroristen of dat Irak actief betrokken was bij de aanwas van terroristen.

De discussie gaat met name over hoe te reageren op zulke aanslagen als vorige week in Madrid. Ik denk dus dat de enige goede reactie is die van het uitschakelen van het geweld. En hoe je dit ook onder woorden wilt brengen, het komt er gewoon op neer dat je de huidige terroristen uitschakelt en door uitschakeling van nieuwe aanwas. Om de terroristen niet tegemoet te komen mag hun acties geen invloed hebben op elk ander beleid. Spanje mag dus niet zijn troepen terug trekken als gevolg van een aanslag. Nederland mag er uberhaupt niet over discussiëren als gevolg van die aanslag maar men moet gewoon als één man (moslims, christenen, hindoes en alle andere soorten) dit soort geweld uitbannen.