Grietje_Eva

A.s. zondag RE:Start

In het leven kun je tegen moeilijke dingen aanlopen, sommige van deze dingen worden in de kerk gezien als een taboe. Hoe maak je zulke thema’s bespreekbaar? En hoe kun je elkaar accepteren en gemeente zijn met al die verschillende mensen? Kijk zondag 5 juli om 19:30 naar de online RE:Start dienst waar Rik Bikker over dit onderwerp zal spreken!

Poster

Amicae amicique,

We hebben een aantal nieuwe kerkmededelingen:

Allereerst hebben we meer informatie over de eerder aangekondigde studentenkerkdienst in de Columnakerk. Zoals reeds benoemd, zal er op 6 en 20 september ‘s avonds een kerkdienst plaatsvinden voor GSV’ers, georganiseerd door de Senaat f.t. in samenwerking met de Columnakerk. Het gaat echt om een normale kerkdienst inclusief ouderling van dienst en collecte; op 6 september zal dominee Basoski voorgaan en op 20 september dominee IJbema. Deze twee diensten vormen een pilot, waarbij we willen kijken of er animo is voor een eventuele voortzetting. De bedoeling van deze diensten is dat GSV’ers ook in coronatijd weer op regelmatige basis naar een fysieke kerkdienst kunnen gaan. Binnenkort komt er een topic online met praktische informatie en een opgavelijstje.

Daarnaast begint de belijdeniscatechisatie van Theo Basoski binnenkort weer, namelijk op 23 september. Deze catechisatie zal elke twee week op woensdagavond plaatsvinden om half negen. Als u hier graag aan mee wilt doen, dan kunt u Theo even een mailtje sturen: ctbasoski@gkv.nl.

Ten slotte willen we u erop wijzen dat Theo Basoski komend jaar de taken van de studentenpastor op zich zal nemen. Mocht je ergens mee zitten, of graag over geloofszaken of andere dingen met hem willen praten, aarzel dan niet om contact op te nemen. Hij gaat graag met je in gesprek.

Met amicale groet,

Senaat Velvis f.t.

Belijdenisdienst in de Columna met GSV'ers
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1616/events/live

Amicae amicique,

We hebben leuk nieuws! Theo Basoski is na een tijd als interim-studentenpastor officieel door de classis aangesteld als studentenpastor. Dat betekent dat hij als dominee contact legt met de studenten in Groningen. Hij blijft ook verbonden als gemeentepredikant aan de Columnakerk.

De komende tijd gaat Theo bezig met het opstarten van het studentenpastoraat. Als u nog leuke ideeën of suggesties hebt over de dingen die de studentenpastor voor GSV zou kunnen betekenen, horen we het graag.

Voor nu is er al de mogelijkheid om pastorale gesprekken te voeren met Theo. Als je bijvoorbeeld graag met Theo wil doorpraten over hoe je je voelt in deze crisis, de mogelijkheden om belijdenis te doen, de overstap van je thuisthuis-kerk naar een kerk hier in Groningen, of iets heel anders, dan kun je je heel makkelijk intekenen via deze link: https://calendly.com/studentenpastor. De donderdagmiddagen heeft Theo hiervoor vrijgemaakt.

Met amicale groet, mede namens Theo Basoski,

Senaat Velvis