adamroorda

titel

Het Veritas-forum Groningen organiseert een debatavond met als thema: ‘Take or leave the burden: een dialoog over ontwikkelingssamenwerking’.

Op 7 oktober zullen drs. Arend Jan Boekestijn en prof. dr. ir. Henk Jochemsen in debat gaan over de rol van de overheid met betrekking tot de toenemende ongelijkheid in een globaliserende wereld. Hoe kan de overheid coherent optreden zodat niet alleen via ontwikkelingssamenwerking, maar ook via o.a. belastingverdragen, handelsbeleid, migratiepolitiek recht gedaan kan worden aan landen die het zwaarder hebben? Hoe verhoudt de rol van de economie en de markt zich tot de rol van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking?

Het debat zal ook een persoonlijke dimensie hebben. Wat is de invloed van de levensbeschouwing van de sprekers voor hoe zij omgaan met deze grote vraagstukken? Verder zal het publiek alle ruimte krijgen om mee te discussiëren.

Belangrijk voor Veritas is het bewerkstelligen van een discussie tussen christelijke en niet-christelijke studenten. Kom dus niet alleen!

Deze avond zal op 7 oktober om 20.00 uur plaatsvinden in het Academiegebouw (Geertsemazaal).

Voor meer informatie over Veritas, zie: www.veritas.org.

Bump

Wordt ongetwijfeld erg interessant, deze lezing! Twee heren met veel kennis over ontwikkelingssamenwerking. Bijzijn is meemaken, niet gaan is duurder, eerstejaars verplicht etc. etc. Bovendien is Woord en Daad erbij, dus ik ook. :)