TheoSikkema

Amicae amicique,

hieronder een aankondiging voor het tweede Veritas-forum wat in Groningen gehouden gaat worden! Iedereen is welkom, en neem vooral vrienden en bekenden mee!

Are you in control?
About how much your beliefs are influenced by society and social groups.

Heb jij zelf wel de controle over je eigen identiteit, je geloof en je overtuigingen? Wat is de invloed
van de mensen die je kent en de groepen waarvan je deel uitmaakt? Is het een illusie om te denken
dat je je identiteit en (geloofs)overtuigingen volledig zelf in de hand hebt? Dat zijn de hoofdvragen
van het Veritas-forum met als gasten denker en schrijver Vinoth Ramachandra uit Sri lanka en de
Groningse hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes. Het forum, georganiseerd door Veritas
Groningen en Studium Generale, vindt op donderdag 8 november plaats in het Academiegebouw,
Broerstraat 5, Groningen. Aanvang: 20.00 uur. Voertaal Engels.

Hoewel onze samenleving steeds individualistischer wordt , maken bijna alle mensen ook deel uit
van groepen en sociale verbanden. Deze groepen hebben zowel invloed op de samenleving als op
individuen en hun overtuigingen. Maar hoe groot is die invloed? Welke overtuigingen hebben een
positieve invloed op de samenleving? En wat is de invloed van religie op de samenleving en op
het individu? Daarover discussiëren Vinoth Ramachandra en Tom Postmes samen jullie tijdens het Veritas-forum. Kijk ook op !

Dus:
8 November 2012
20:00
Geertsemazaal Academiegebouw! Tot dan!

TheoSikkema

En meld je ook vooral aan op het facebook event zodat ook jij mensen uit kan nodigen!

https://www.facebook.com/events/541224505893182/

Vinoth Ramachandra is wereldwijd bekend en wordt voor allerlei conferenties gevraagd. Een voorbeeld van zijn bazigheid vind je hier: http://vinothramachandra.wordpress.com/ ... g-humanit/ (inderdaad even iets dat je goed moet lezen, maar daar ben je GSV-er voor)

Als je op Youtube zoekt op zijn naam, vind je opnamens van een aantal andere Veritas-fora waar hij heeft gestaan (Harvard, Columbia).

TheoSikkema

Niet vergeten, weinig dingen die je een ontspanndender avond zullen bezorgen!

Hé leuk,
Die Tom Postmes gaf ons ook Sociale Psychologie vorig jaar :)
Wel een leuke spreker, zegt wel heel veel en is druk haha

Ik heb aan Theo's enthousiasme gemerkt dat het echt heel tof wordt vanavond! Gaan dus!

Veritas-Groningen heeft tegenwoordig een nieuwsbrief, ik deel 'm graag met de GSV:

Waarde geïnteresseerde in het Veritas-forum te Groningen,

Sinds januari van dit jaar is er een grotendeels nieuw kernteam aan de slag gegaan om in Groningen Veritas-fora te organiseren. Dankzij een goede overdracht en een duidelijke maar flexibele taakverdeling binnen het team gaat het werk vlot door. We willen de uittredende leden Alexander Boersema, Jaap Groen, Harmen Huls, Jos de Jong en voorzitter Theo Sikkema hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Met plezier zetten we hun inspanningen voort, mede dankzij de mooie voorraad documenten die zij hebben aangelegd. Inmiddels is het kernteam in aanvulling op aanblijvend lid Mirjam Leemhuis (Ichthus) aangevuld met voorzitter Walter Fraanje (N.S.G.), Bart de Hek (Yir’at ‘Adonay), Frits de Roos (GSV) en ondergetekende (GSV).

Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor een volgend forum dat we graag op woensdag 5 juni willen laten plaatsvinden. Een onderwerp is reeds gekozen, en het benaderen van sprekers is in gang gezet. We zullen te zijner tijd een uitnodiging doen uitgaan. Tegelijk willen we promotie verrichten via de sociale media, met vanaf heden tweewekelijkse berichten binnen het interessegebied van het Veritas-forum op onze . Ook willen we in aanvulling op het format van vorige fora meer voorstudiemateriaal en mogelijkheden voor verwerking aanbieden. Ook daarover zullen we in komende edities van deze nieuwsbrief uiteraard niet zwijgen.

Het concept van het Veritas-forum blijkt hard nodig. De commotie rond de uitspraken over wonderlijke genezing van hoogleraar Onno van Schayk (preventieve geneeskunde aan de Maastricht University) spreekt boekdelen. Binnen zijn academische omgeving en onder wetenschapsjournalisten zijn er sterk verschillende meningen over wetenschap en geloof. De kwestie heeft de aanzet gegeven voor een debatavond op 25 maart jongstleden aan de Maastricht University onder het thema ‘Geloof en Wetenschap: Gaan die samen? En hoe dan?’ Het Veritas-forum ziet het als een mooie opgave deze en andere discussies tevens in Groningen levend te houden. Immers, deze kwesties raken de kern van het Veritas-forum; bij de gezamenlijke zoektocht naar waarheid is iedereen gebaat.

We stellen het op prijs als men het werk van het kernteam in gedachten neemt, in gebed of op andere wijze!

Namens het gehele kernteam,

Met vriendelijke groet,

Chris Arnold
Secretaris kernteam Veritas-forum Groningen
Saffierstraat 156
9743 LM Groningen
06-45594036