TheoSikkema

Radix Prijs

Schrijf een kort betoog over mensenrechten en win 250 euro!

Radix Prijs
Speciaal voor studenten reikt Radix dit jaar een prijs uit voor het beste korte betoog over mensenrechten. We dagen je uit om eens na te denken over de achtergronden en implicaties van mensenrechten in het algemeen en de Universele verklaring van de Rechten van de Mens in het bijzonder. Is het goed dat er universele mensenrechten zijn, of zouden we ze als typisch Westers product van de Verlichting niet op moeten leggen aan mensen uit andere culturen? Hebben mensenrechten een fundament in het christelijk geloof of botsen ze er juist mee? Verwoord jouw ideeën over mensenrechten en doe dat in de vorm van een betoog pro of contra een van de volgende stellingen:

Stelling 1: De Universele verklaring van de Rechten van de Mens is als typisch Westers idee niet universeel verdedigbaar.

Stelling 2: Het concept van mensenrechten is seculier, want in het christendom staat niet de mens en zijn recht maar God centraal.

Vermeld bij je inzending of je betoog over stelling 1 of over stelling 2 gaat en of het pro of contra de stelling is.

Prijs
Eerste prijs: €250,- en een gratis jaarabonnement op Radix
Tweede en derde prijs: gratis jaarabonnement op Radix

Criteria

  1. De auteur is als bachelor of master student ingeschreven bij een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Studenten van alle studierichtingen komen in aanmerking.
  2. Het betoog is geschreven in het Nederlands, is maximaal 1500 woorden lang en telt een samenvatting van maximaal 150 woorden.

Beoordeling
De betogen zullen worden beoordeeld op zowel inhoud als vorm, waarbij gelet wordt op argumentatie, diepgang, opbouw, taalgebruik en originaliteit. De jury bestaat tenminste uit een hoogleraar uit de redactieraad en de hoofdredacteuren van Radix. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken bij een lage kwantiteit of kwaliteit van de inzendingen.

Insturen
Stuur je betoog vóór 31 oktober 2012 naar radix@forumc.nl. Alle inzenders krijgen voor 1 december 2012 bericht.

Tof is dit hé. Wist je dat amice Ewout Klei deze unit ooit gewonnen heeft? Wereldberoemd op Twitter én de christelijke kranten, daarbuiten steeds meer. Ook op http://www.joop.nl, bijvoorbeeld. Goed, als je een scriptie geschreven hebt, en je kan aan de voorwaarden voldoen, doe dan vooral mee!

Meer informatie uiteraard op http://www.forumc.nl!