Elise

Zin in een goede lezing? Namens Yir'at Adonai bent u als GSV'er van harte uitgenodigd voor een interessante lezing over het probleem van het lijden:

Probleem van het lijden
Waarom is er zoveel lijden in de wereld en waar komt het vandaan? Wie heeft het kwaad gemaakt en wat is haar oorsprong? Is er een God die het lijden toestaat en waarom? Is hij niet almachtig, zodat hij al het lijden ongedaan kan maken? Of is er überhaupt geen God die almachtig en/of goed is, anders zou al het lijden en het kwaad er niet eens zijn...

De hierboven gestelde vragen zijn voor sommigen misschien herkenbaar, komen misschien in je op als je nadenkt over het leven of krijg je misschien als christen in gesprek met je medemens al snel naar je toegeworpen. Hoe kan er nu een rechtvaardige God bestaan? De theodicee, letterlijk vertaald met 'rechtvaardiging van God', gaat in op deze vraag naar het kwaad.

Deze avond zal onze lector, prof. dr. Marcel Sarot, dieper ingaan op het onderwerp theodicee. Marcel Sarot is hoogleraar fundamentele theologie aan de Tilburg University. We hopen meer inzicht te krijgen in en na te denken over het probleem van het lijden en de vraag naar het kwaad. De volgende vragen zullen enige richting geven aan de lezing:

  • Waar komt het kwaad vandaan en welke oplossingen zijn er (gegeven)?
  • Is de theodicee niet per definitie een vergoelijking/relativering van het kwaad?
  • Hoe kunnen we praktisch met de theodicee-vraag omgaan in gesprek met anderen en onszelf?

Donderdag 28 november, 20.00u, Geertsemazaal (Academiegebouw)!

Hé! Dit is gewoon vanavond al!