Pieter

Oudleden kunnen nu hun adresgegevens in de Oudleden Jaarbundel wijzigen. Surf links in het site-navigatie menu naar Oudleden en dan naar de OL-editor.

De gegevens worden automatisch aangepast in de Online Oudleden Jaarbundel die je ook kan doorzoeken én ze worden direkt doorgegeven aan de abactis.

Je kan deze gegevens uiteraard alleen wijzigen als je ingelogged bent en geplaatst bent in de groep OudlidGSV. Dit gebeurd doorgaans binnen enkele dagen na registratie op de site (in het geval dat je je net hebt geregistreerd)

Let op: Verander hier ook je mailadres naar het mailadres dat je doorgaans gebruikt. Dit mailadres zal in de toekomst worden gebruikt om mailings te versturen. Je kan in de OL-editor ook aangeven dat je geen Mailings meer wenst te ontvangen.

Voor vragen kan je uiteraard altijd bij webcie@gsvnet.nl terecht.