Elise

Jezus is vooral bekend uit de vier canonieke evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Maar hoe betrouwbaar zijn deze? De evangelisten zijn leerlingen van Jezus zelf. Is hun beeld niet erg subjectief? Wie was de echte Jezus?
Bovendien lijken de evangeliën elkaar nogal tegen te spreken én er zit minstens 40 jaar tussen zijn dood en de totstandkoming van Marcus en de rest. Hoe verhouden zich de evangeliën tot andere biografieën uit die tijd, de biografieën over de keizers?

Over deze vragen houdt dr. G.H. van Kooten op donderdagavond 30 oktober een lezing in de Zernikezaal van het Academiegebouw, Broederstraat 15. Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Er bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

Na afloop is er de mogelijkheid om na te borrelen in het SKLO-pand, Kraneweg 33.

Hoe waar is Jezus

Fixed:
Hoe waar is Jezus

Dit is morgen.