Michelle Bloem

Contractus zoekt Dagelijks Bestuur 2020-2021!

Contractus is de koepel van de algemene studentenverenigingen in Groningen. De bij Contractus aangesloten verenigingen zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, GSV Gronigen, Navigators S.G., Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat atque Polit. Enerzijds is het doel van Contractus een platform te zijn voor de aangesloten verenigingen waar zij informatie met elkaar kunnen uitwisselen of samen kunnen optrekken. Anderzijds behartigt Contractus de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen richting de universiteit, Hanze Hogeschool, andere studentenorganisaties (bijvoorbeeld sport- en studieverenigingen), de Gemeente en de LKvV.

De Groningse studentengemeenschap is constant aan verandering onderhevig. Contractus heeft, zowel wegens het brede scala aan studenten dat zij vertegenwoordigt, alsmede vanwege de grote groep studenten die zich verenigd heeft bij algemene studentenverenigingen, een duidelijke stem in veel dossiers. Als afgevaardigde van de diverse verenigingen kun je veel invloed uitoefenen!

Ben jij sociaal vaardig, enthousiast, heb je affiniteit met studentenverenigingen en wil jij je graag inzetten voor deze groep studenten? Wil jij 6500 studenten vertegenwoordigen? Dan is Contractus op zoek naar jou! Contractus wordt geleid door een Dagelijks Bestuur, bestaande uit 4 personen. Elke maandag vergadert het Dagelijks Bestuur met het Algemeen Bestuur, bestaande uit de externe bestuursleden van de verenigingen, om over de verscheidene dossiers de meningen uit te wisselen. Een jaar in het Dagelijks Bestuur van Contractus is interessant en bijzonder gezellig waarin je zowel de Groningse studentenverenigingen als de universiteit en de Hanzehogeschool goed leert kennen. Je vertegenwoordigt Contractus en de bij haar aangesloten verenigingen op borrels, maar ook in overleg met de relevante belangenorganisaties. Daarnaast wordt ook vanuit Contractus de jaarlijkse BAZES georganiseerd. De BAZES is de benefietactie waaraan de studentenverenigingen allemaal meedoen.

Contractus is op zoek naar sollicitanten voor de volgende vier functies:

Voorzitter
Portefeuille: Als voorzitter zul je de wekelijkse vergadering leiden met de verenigingen en de vergaderingen met het Dagelijks Bestuur. Hiernaast onderhoudt je contacten met de Universiteit en de Hanze Hogeschool, spreek je wanneer nodig met de pers en neem je zitting in het CUOS-koepel overleg waarin alle koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd. Je bent het informatieportaal tussen de medezeggenschapsraad van de universiteit en de verenigingen. Wensen zijn sterk sociaal vaardig, besluitvaardig, en gestructureerd en planmatig werken.

Secretaris/Penningmeester
Portefeuille: De secretaris/penningmeester is verantwoordelijk voor de interne organisatie. Hij/zij beheert de post, de financiën en doet verslag van de vergaderingen. Tevens vertegenwoordiger in werkgroepen van de gemeente en bij de Landelijke Kamer van Verenigingen. Wensen zijn gedisciplineerd kunnen werken, zelfstandigheid en overzicht.

PR
Portefeuille: PR is verantwoordelijk voor de promotie namens Contractus en de studentenverenigingen. Tevens ben je verantwoordelijk voor verschillende activiteiten die Contractus organiseert, te weten: evenementen (zoals lezingen of debatten), open dagen van RuG en de Hanze Hogeschool en evenementen tijdens de KEI-week. PR verstuurt waar nodig persberichten en is verantwoordelijk voor het beheer van verschillende communicatiekanalen, zoals Facebook, Instagram en de website.

Praeses BAZES
Naast zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van Contractus, ben je ook praeses van het BAZES-bestuur. In het Dagelijks Bestuur ondersteun je de andere bestuursleden waar nodig en geef je een update over de stand van zaken rondom de BAZES. In het BAZES-bestuur heb je de taak om de andere bestuursleden aan te sturen. Het BAZES-bestuur bestaat uit leden van elk van de andere verenigingen, samen met hen organiseer je jaarlijkse evenementen om geld op te halen voor het goede doel. Het is belangrijk dat je de verschillen tussen de verenigingen kent en ervaring hebt met het organiseren van activiteiten. Daarnaast is het gewenst dat je goed kan samenwerken en dat je in staat bent tot het vormen van één team uit verschillende individuen.

Tijdsbesteding Contractus
De functies van voorzitter, secretaris/penningmeester en PR kosten bij benadering een dag per week. In het begin van het jaar zal dit iets meer zijn in verband met het ‘borrelseizoen’ en de kennismaking met andere besturen. De BAZES-praeses kent een andere jaaropbouw, in het begin zal het iets rustiger zijn, terwijl vanaf dat het BAZES-bestuur rond is, het steeds drukker wordt; allereerst ben je bezig met het bestuur en de begeleiding hiervan, waarna je meer vorm gaat geven aan de benefietactie zelf. Je zult ongeveer één a twee dagen per week kwijt zijn.

De functies zullen per 1 september 2020 ingaan. Hiervoor zal voor de zomer een inwerktraject plaatsvinden.

Geinteresseerd? Sollicitatiebrief en CV kunnen per mail worden verzonden naar secretaris@contractus.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Arthon Selbach (06 55078326) of via voorzitter@contractus.nl. De sollicitatieperiode zal sluiten op maandag 4 mei, 23:59.

Even promopraatje omdat t toch iets vrij onbekends is voor de meesten:

Ik ben zelf natuurlijk niet DB van Contractus geweest, maar wel hun gezien en gesproken tijdens het Senaatsjaar en het leek mij wel vermakelijke en leerzame bestuursfunctie in de stad Groningen, buiten -maar wel namens- de GSV.

Je krijgt een leuk inkijkje bij alle verenigingen en leert ze goed kennen (door de bestuursleden te spreken en je komt geregeld bij de sociëteiten langs). Tevens kan het contact met andere partijen in de stad wel echt leuk zijn, met gemeente, Hanze/RUG en CUOS (zie originele berichtje). Het is goed te combineren met studie en niet de moeilijkste bestuurstaak die je kan doen in de Stad. Vergeet niet dat het voor sollicitanten van andere verenigingen vaak net zo nieuw en onbekend is als voor een GSV'er.

Verveel je je volgend jaar? Lekker doen