Aliët

Amicae amicique,

In deze bijzondere en onzekere omstandigheden horen en zien wij ook veel mooie initiatieven om meer met uw geloof en met God bezig te gaan. We zien inspirerende planningen voorbij komen waarin er ook structureel tijd is voor de christelijke pijler, gebedsmomenten worden gepland en de natuur wordt weer volop bezocht.

Zoals Alexandra al eerder aan u berichtte, heeft zij contact met ons opgenomen over “het hoe en wat van BKen als je niet bij elkaar kunt komen”. Wij hebben samen met haar een plan bedacht om u te helpen elkaar de komende tijd te steunen in het dienen van de Heer. De komende vijf dagen (excl. zondag) zullen wij in dit topic een korte overdenking plaatsen.

Vervolgens willen wij u door middel van onderstaand formulier vragen of u, uw BK, uw clubje, uw huis, etc. ook een dag wil invullen. Zo kunnen we elkaar steunen in het dienen van de Heer. U kunt in het formulier invullen of u bereid bent een stukje te schrijven. Wij zullen vervolgens een rooster maken en reminders sturen om uw stukje op tijd te plaatsen.

https://forms.gle/t1qcxQvLbtwGrYvw8

Zoals gezegd zullen wij, de BK-coaches en Alexandra, de komende dagen aftrappen. We zullen overdenkingen plaatsen aan de hand van het volgende format, om u een beeld te geven van de bedoeling van de stukjes:

  • Korte introductie op tekst/ thema
  • Bijbeltekst
  • Zelfgeschreven reflectie en/of artikel en/of filmpje en/of toepasselijk(e) lied(eren) en/of kunstwerk dat erbij past…
  • Vragen om over na te denken/te bespreken met BK/mee te nemen in de dag
  • Gebed, incl. voorstel voorbeden

Het format is uiteraard niet leidend, maar kan u wel een beeld geven van de strekking wat we van u vragen. Voel u vrij om uw dag in te vullen zoals u wenst. Zo krijgen we (hopelijk) een breed arrangement aan overdenkingen!

Bij vragen kunt u het beste één van ons appen, dan houden we dit topic schoon voor de overdenkingen.

Met amicale groet,
uw IFES-medewerker en uw BK-coaches

De eerste overdenking staat inmiddels online in het topic Divine distancing: A remedy
https://www.gsvnet.nl/forum/19-03-2020-divine-distancing-a-remedy

Wij hopen op veel enthousiaste navolging!

Aliët schreef:

Vervolgens willen wij u door middel van onderstaand formulier vragen of u, uw BK, uw clubje, uw huis, etc. ook een dag wil invullen. Zo kunnen we elkaar steunen in het dienen van de Heer. U kunt in het formulier invullen of u bereid bent een stukje te schrijven. Wij zullen vervolgens een rooster maken en reminders sturen om uw stukje op tijd te plaatsen.

https://forms.gle/t1qcxQvLbtwGrYvw8

Bump hiervoor! Mocht u twijfelen over of uw overdenking wel 'goed genoeg' is: twijfel niet! Wij zullen daarnaast uw stukje voor u plaatsen (tenzij u aangeeft dat u wel uw naam vermeld wilt hebben); op die manier blijft u anoniem. U kunt uw stuk opsturen naar bkcoachesgsv@gmail.com.

Welk topic mag ik in het vervolg gebruiken voor vragen? Voor nu maar even hier

Ik open namelijk graag het gesprek over Lorans stukje van gisteren. Overigens: erg fijn dat hij de evangeliën door heeft gelezen en dank voor de overdenking!

Dan nu mijn vraag:
De claim was, als ik het goed begrepen heb: in de laatste drie evangeliën zijn er geen teksten die Jezus gelijkstelden aan God.
Zou je niet kunnen zeggen dat het er in deze tekst wel duidelijk zo op lijkt?

Johannes 14:4-12 NBV
‘Jullie kennen de weg waar ik heen ga’. Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.
(En vers 20: Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.)

Voor de duidelijkheid: als je ook de rest van het hoofdstuk leest, zegt Jezus niet dat hij de Vader is (bijv. v28. Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik), maar toch stelt hij zich er wel in bepaalde zin aan gelijk, daarmee zeggende dat niet alleen de Vader, maar ook Jezus God(delijk) is. Dus wat er gezegd wordt: Jezus is niet Vader, maar allebei zijn wel God(delijk). Toch?

De volgende vind ik ook erg interessant:
(even uit HTB voor snel kopiëren, maar NBV is vrijwel identiek)
Lucas 5:20-25 HTB
‘Wat denkt die man wel?’ mopperden de Farizeeën en bijbelgeleerden. ‘Hij beledigt God! Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde man: ‘Vriend, uw zonden zijn vergeven.’ Jezus wist wel wat er in hen omging en vroeg: ‘Wat gaat er in uw hart om? Wat is makkelijker? Te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven,” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon macht heeft om zonden te vergeven.’ Hij zei tegen de verlamde: ‘Sta op, neem uw bed en ga naar huis.’ Op hetzelfde moment, terwijl iedereen met grote ogen toekeek, stond de man op. Hij nam zijn bed onder de arm en liep naar huis. Hij juichte van blijdschap en prees God voor dit wonder.

Ondanks dat de Farizeeën vaak gelinkt werden aan slechte dingen, klopt hun theologisch punt hier m.i. wel: alleen God kan zonden vergeven. Als Jezus aangeeft macht heeft om zonden te vergeven, stelt hij zich daarmee gelijk aan God. Hij doet dat hier, denk ik, juist bewust op indirecte wijze door deze zinnen te spreken, zodat hij niet direct wordt gestenigd (net zoals hij Pilatus antwoordde met ‘u zegt het’ i.p.v. ‘ja, tuurlijk. Duh’).

Dus, wat zeggen jullie?

Een kleine correctie op dit:

De claim was, als ik het goed begrepen heb: in de laatste drie evangeliën zijn er geen teksten die Jezus gelijkstelden aan God.

Dat is niet wat ik probeerde te claimen. Ik schreef het volgende:

Ik denk dat dit ons sterkste bewijs is dat Johannes Jezus als God zag.

Ik bedoelde daarmee te zeggen dat ik eruit opmaak dat Johannes Jezus wél als God zag. Alleen uit Marcus en Lucas kon ik dat niet opmaken (waar ik vooraf had verwacht dat wel te kunnen doen). Mijn claim was dus: in de middelste twee evangeliën zijn er geen teksten die Jezus gelijkstellen aan God.

Er staat een nieuwe overdenking op: https://www.gsvnet.nl/forum/19-03-2020-divine-distancing-a-remedy#reactie-379066

NB:

  • Stukkies mogen ook korter (graag zelfs!)
  • Ik heb me voor dit stuk gebaseerd op een boekje, en je mag ook een stukje dat je inspireert gewoon kopiëren, dus grijp je kans, doe het nu en help je mede-GSVers aan een reflectiemomentje.

Bump!

Geef u op via: https://forms.gle/t1qcxQvLbtwGrYvw8

Zoals Alexandra al zegt, het mag gerust een korter stukje zijn of iets inspirerends kopiëren uit een boekje wat in je kast ligt! Kleine moeite, groot plezier dus

Er staat weer iets nieuws online! https://www.gsvnet.nl/forum/19-03-2020-divine-distancing-a-remedy#reactie-379190

Wil je ook een dag invullen? App één van de BK-coaches: Carlo, Loran, Sanne of mij!

Ha GSV,

we zijn ondertussen al bijna 4 weken onderweg en iedere dag wordt het forum (en u hopelijk ook) verblijd met een interessante overdenking. Wij zijn ontzettend blij dat er nu al zoveel mensen zijn die ons hebben ondersteund door het schrijven van de overdenkingen, dank daarvoor! Wij zijn blij dat het initiatief aanslaat: op deze manier biedt de vereniging ondersteuning in tijden waar BK-gang en kerkgang moeilijker is dan voorheen, mooi toch?

Hoewel corona nog wel een tijdje bij ons is, leek het ons een goed idee om de balans op te maken: hoe wordt er tot nu gekeken naar dit initiatief? We hebben helaas weinig zicht op of de stukjes uitgebreid gelezen, slechts sporadisch of misschien wel helemaal niet. Wij hopen natuurlijk het eerste, want een stukje schrijven gaat immers niet vanzelf en vergt de nodige energie van de leden. Het zou jammer zijn als dat (bijna) voor niks is, daarom willen we nu inventariseren waar u behoefte aan heeft en wat wijsheid is voor de toekomst.

Zou u onderstaande poll willen invullen?
http://www.polljunkie.com/poll/wtdtcf/overdenkingen

Alvast hartelijk dank namens uw IFES-medewerker en uw BK-coaches.