Elliefs

Net zoals Marianne ben ook ik momenteel bezig met mijn masterscriptie.

Ik doe onderzoek naar de invloed die verschillende leidinggevende op elkaar hebben. Oftewel, heeft de manier waarop een afdelingshoofd leiding geeft ook invloed op de prestatie van zijn teamleiders? En hoe kan deze invloed op een positieve manier beïnvloed worden door andere factoren.

Om dit te onderzoeken heb ik een heleboel mensen nodig die mijn enquête willen invullen. Deze mensen moeten echter aan twee eisen voldoen, ze moeten werkervaring hebben en ervaring als leidinggevende.

Omdat de meeste studenten hier niet aan voldoen wil ik jullie het volgende vragen. Ken je mensen die wel aan deze eisen voldoen, (bijvoorbeeld je ouders, ooms, tantes, kennissen, buren) zouden jullie hen dan de volgende link willen sturen en hen willen aanmoedigen om de vragenlijst in te vullen: http://www.thesistools.com/ehbolt_master_NL
Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Voor vragen en opmerkingen mag je mij mailen (e.h.bolt@student.rug.nl).

Alvast heel erg bedankt allemaal!