Koning David

Beste redactie van het ND. Een commentaar van mij op het artikel van doctor Vlaardingerbroek.

Mocht u deze reactie niet willen plaatsen dan hoor ik graag waarom.

Vriendelijke groeten

Ewout Klei

Schoenmaker, blijft bij uw leest.

N.a.v. het artikel "Turkije behoort niet tot Europa" in het ND van 18 maart 2004: Ik vind dat J. Vlaardingerbroek erg kort door de bocht is in zijn commentaar. Het zou vast liggen aan het feit de goede man doctor in de theoloog is en geen kaas heeft gegeten van politiek. Misschien heeft het feit dat hij uit Rotterdam, de stad van Pim, zijn visie beinvloed. Want waar komt het (weer) op neer? Turkije is een islamitisch land en mag daarom geen lid worden van de EU. Een belachelijke stelling! Als christenen zouden we juist onze stem moeten verheffen tegen die xenofobe moslimhaat in plaats van mee te huilen met de rechtse kerk.
Verder creeert dr. Vlaardingerbroek stemming door te zeggen dat Turkije een anti-Europese en een anti-christelijke traditie heeft (hij onderbouwt dit nergens) dat West-Europa straks overspoeld zal worden door Turken, dat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in het arbeidsproces en oververtegenwoordigd in de wereld van de criminaliteit, en dat Frankrijk waar 5 miljoen moslims wonen de problemen bijna niet de baas kan. Beste dr. Vlaardingerbroek, u mag misschien gepromoveerd zijn maar van redeneren en argumenteren hebt u helaas geen kaas gegeten. De argumenten die u noemt doen er helemaal niet toe. U doet slechts een beroep op onderbuikgevoelens. Christenen zouden beter moeten weten. En beter moeten doen.

Zie ook:

http://www.nd.nl/newsite/artikel.asp?id=33195

Weer een beetje op de man, Klei. Zou wat mij betreft een reden kunnen zijn dat ze het niet plaatsen...

Waarom is hiervoor een topic geopend? Om te weten dat am. Klei naar het Nederlands Dagblad heeft geschreven?
Inhoudelijk vind ik het geen sterk stuk (matige argumentatie) en het nut ontgaat me grotendeels. Bovendien staan er een aantal spelfouten in die ik er liever niet in had gezien als ik en stuk zou inzenden.

Bovenstaande reactie lijkt mij nogal snel geschreven. Er staan hier en daar kleine foutjes in, waardoor zinnen niet goed lopen. Verder ontbreken er enkele leestekens. Ook stilistisch kan het volgens mij beter. Er wordt bijvoorbeeld, hoewel het slechts enkele zinnen betreft, toch al twee keer (geen) kaas gegeten. Verder heeft Geertsma gelijk als hij zegt dat het enigszins op de man spelen is. Ik zou als ik jou was deze reactie nog even goed nalezen en jezelf afvragen of je hem echt zo wilt laten plaatsen.

agent_Fox_Mulder

Je had het stuk misschien beter voordat je het instuurde eens kritisch kunnen laten lezen door één van je huisgenoten. Er missen namelijk soms zelfs woorden waardoor zinnen niet lekker lopen.

agent_Fox_Mulder schreef: Je had het stuk misschien beter voordat je het instuurde eens kritisch kunnen laten lezen door één van je huisgenoten. Er missen namelijk soms zelfs woorden waardoor zinnen niet lekker lopen.

Ik denk niet dat hij het van tevoren aan mij had durven laten lezen...
Meermalen een argumentum ad hominem Klei! Over redeneren en argumenteren gesproken... -> schoenmaker blijf bij je leest :)

Maar met de intentie van Klei z'n stuk kan ik meeleven. En het heeft wel een mooie retoriek. Over retoriek gesproken: Aya Sophia gaat weer helemaal los vanavond.. komt allen!

Koning David

Inderdaad wel ad hominem. Maar die retoriek he? Daar was ik wel trots op. In de felheid van mijn betoog hoop ik niet stillistische foutjes gemaakt te hebben.

Wel een interessant onderwerp trouwens: waar houd Europa op? Alleen al op grond van geografische ligging vind ik dat Turkije niet bij Europa hoort. Naar het oosten toe isdie grens al wat moeilijker aan te geven.

ro schreef: Maar met de intentie van Klei z'n stuk kan ik meeleven.

Ik zie het stuk van Ewout meer een aanval op de man dan op de inhoud van zijn artikel. Dat had beter verpakt kunnen worden in iets minder agressieve bewoordingen. Ik denk dat een groot deel van de ND-lezers niet op een dergelijk op de man gespeeld commentaar zit te wachten.

En o ja, RO, bovenstaande heb ik even geciteerd, omdat dat er stilistisch ook niet goed uitziet. Je leeft met een intentie, maar je leeft niet mee met een intentie... Wees dus voorzichtig in het uiten van kritiek op je huisgenoten :roll: (hopelijk zitten er in je speech vanavond geen fouten :wink: )

Koning David

In het Nederlands Dagblad mag je wel van alles roepen over mensen die anders (vrijzinnig of evangelisch) denken, die homoseksueel, Palestijn of moslim zijn etc. Reformanda mag haar niet zo vriendelijk klinkende oproep tot bekering doen. Waarom mag ik dan niet tegen een betoog ageren dat een anti-islamitische sfeer uitademt?

Vriend Niels

Mooi stuk Klei, tenminste als het gaat om de duidelijke felle bewoordingen. Alleen stel je dat de heer J. Vlaardingerbroek zijn mening te weinig onderbouwt met goede argumenten, zelf geef je daarentegen ook geen argumenten en heb je het alleen, al dan niet terecht, over moslimhaat.

Ik heb het stuk van J. Vlaardingerbroek niet gelezen, maar ben zelf voor de toetreding van Turkije tot de EU.
Godsdienst zou in deze tijd geen rol meer moeten spelen als het gaat om toetreding tot de EU. Heel West-Europa is geseculariseerd en van een duidelijke christelijke identiteit van West-Europa is allang geen sprake meer. Evenals West-Europa is ook Turkije seculier. Er is een duidelijke scheiding tussen kerk en staat.
Verder is het niet waar dat Turkijke een anti-Europese traditie heeft. In het verleden (18e,19e en 20e eeuw) is Turkije vaak de bondgenoot geweest van West-Europese landen en vaak stond Turkije aan de zijde van West-Europese landen in verschillende oorlogen.
Misschien is het democratische gehalte van Turkije nog niet erg hoog en gaat het niet echt heel goed met de mensenrechten, deze kwesties zijn momenteel sterk aan het verbeteren. Mocht Turkije zich aansluiten bij de EU dan zal daar een democratiserende impuls vanuit gaan.

Ik moet stoppen want het eten is klaar, wordt vervolgd...

Vriend Klei schreef: In het Nederlands Dagblad mag je wel van alles roepen over mensen die anders (vrijzinnig of evangelisch) denken, die homoseksueel, Palestijn of moslim zijn etc. Reformanda mag haar niet zo vriendelijk klinkende oproep tot bekering doen. Waarom mag ik dan niet tegen een betoog ageren dat een anti-islamitische sfeer uitademt?

Je mag er best tegen ageren, maar ageer dan tegen het betoog inhoudelijk en niet tegen de persoon...

Krijg bij jouw ingezonden een beetje een pot-en-ketel-idee.