Wietske

Veel studenten in onze stad kennen Jezus Christus niet als Zoon van God en Verlosser. Komend jaar zullen er weer veel activiteiten worden opgezet om zo veel mogelijk studenten met het Evangelie in aanraking te laten komen. Namens de gezamenlijke christelijke studentenverenigingen, (GSV, ATV, Navigators, CSFR en Ichthus) verenigd in het OCSG, worden daarom bijvoorbeeld Alpha en Bèta cursussen gegeven. De Centrale Evangelisatie Commissie (CEC) zal deze en andere evangelisatie activiteiten ook komend jaar weer ondersteunen en coördineren. Echter, hier hebben we jouw hulp bij nodig! Het gaat om de volgende zaken:
-Voor de Alpha cursus hebben we komend jaar cursisten nodig. We doen dan ook een oproep aan jullie om (studie)vrienden die meer te weten willen komen over het christelijk geloof, uit te nodigen voor zo’n cursus.

-Daarnaast zullen er in de eerste weken van het komende collegejaar weer enquetes gehouden worden onder eerste (en derde) jaars studenten van de RUG en de Hanzehogeschool. Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig. Dus, zie jij het zitten om, samen met iemand anders, enquetes af te nemen van de studenten geef je dan zo snel mogelijk op bij Wietske Blok (GSV, wietskeblok@hotmail.com) of stuur een mailtje naar CECgroningen@hotmail.com. Dit kost niet veel tijd en met z’n tweeėn is het een stuk minder eng!

We rekenen op je!

Namens de CEC:

Jaap Bredenhoff, Clarisse Fouda, Gerrit Wiersma, Gerdien van Nieuwenhuizen en Wietske Blok

Een..
^bump

en tevens de vraag of ie nog als mailing door de deur moet of is zijn alle plekjes al vol? dat denk ik (nog) niet.. ;)