RianneS

Gevraagd:
Medewerkers M/V

Al sinds jaar en dag draaien er in het centrum van Groningen 2 evangelisatieprojecten, te weten: de “Marktkraam” en het koffiehuis “de Lichtboei”. Deze projecten gaan uit van de Geref. vrijgem. kerken en de Chr. geref. kerken in Groningen, Haren en Hoogkerk.

Marktkraam
De marktkraam is een christelijk infopunt en staat elke zaterdag op de Grote Markt (tegenover “drie gezusters”). Het is bedoeld voor ieder die meer wil weten over het christelijk geloof. Op de marktkraam is informatie over cursussen en kerkdiensten en er zijn folders, boeken en bijbels te krijgen.

Bij de marktkraam kan een ieder langskomen die informatie zoekt, vragen wil stellen of gewoon een praatje wil maken. Er komen allerlei mensen op af: van moslims tot boeddhisten, van mensen zonder kerkelijke achtergrond tot mensen die de kerk vroeger vaarwel hebben gezegd en natuurlijk zijn er ook de medechristenen die je bemoedigen.

Lichtboei
Koffiehuis “de Lichtboei” is een christelijk ontmoetingscentrum waar ieder van harte welkom is. In het Koffiehuis kan ieder die daar behoefte aan heeft langskomen voor de gezelligheid en om een praatje te maken onder het genot van een gratis kop koffie. Vaak zijn het de sociaal zwakkeren die er komen.
Ook wordt er een bijbeloverdenking gehouden en er wordt samen gezongen.

Koffiehuis “de Lichtboei” is gelegen aan de Haddingedwarsstraat 6b achter de Vismarkt en is elke vrijdagavond geopend.

Ben je enthousiast geworden en wil je je ook graag inzetten voor bovenstaande projecten in het centrum van Groningen?

Voor opgave of meer info:
Hugo van der Veen, hcvanderveen@hotmail.com / 0645800630