Vandekamp

Ha GSV'ers,

Woensdag 5 oktober wordt er in de Columnakerk een interessante lezing georganiseerd. Prof. Dr. H. van den Belt (Hoogleraar Gereformeerde Godgeleerdheid) zal spreken over de titel van dit topic.
Ds. Basoski omschrijft op facebook het doel van de avond als: We willen ons bezinnen op een ‘christelijke’ kijk op de wereld en zo bijdragen aan het contact tussen de academie en kerken.
Kernvraag: Wat hebben christenen vandaag (aan de universiteit) nodig en wat kan het belijden van de kerk daarin bieden?

Erg interessant om als student aanwezig te zijn!! De avond is van 19:30 tot 21:30 in de Columnakerk.

Bijzijn is meemaken, niet gaan is duurder want de OV-cie hoeft hier geen eens wat voor te doen..

De Heilige Geest?

Komen we morgen achter..