HOST- IFES

In samenwerking met een islamitische vereniging organiseren we een themakring van 4 avonden waaraan christenstudenten en moslimstudenten kunnen deelnemen.

Op die avonden zal er gepraat worden over geloof, geprobeerd worden elkaar beter te begrijpen en te delen van wat we zelf geloven. De thema's moeten nog worden vastgesteld. Er is eerder ervaring opgedaan met dit soort themagroepen en het blijkt een hele leuke manier te zijn om elkaar beter te begrijpen en een zinvol en eerlijk gesprek te hebben.

Het gaat om 4 avonden voor de zomervakantie. Tijd, data en thema's moeten nog worden vastgesteld.

Lijkt jou het mooi om op deze persoonlijke manier te weten te komen wat moslims drijft in hun geloof en wil je dat van jezelf ook delen?

Stuur bij interesse/opgave een mail naar chairman@hostgroningen.nl

Groeten!

Hendrik Timmer