L1Rn4urAyA7aTEe

Al jarenlang hoor ik verhalen over het zogenaamde 'vallen in de geest'. Dit verschijnsel doet zich vooral voor in de meer evangelisch-gerichte kringen, maar ik ken ook gevallen binnen onze kerk.

Ds. D.B. Dick in Slain in the spirit, Greytown Zuid Afrika, z.j., blz.10, 11 schreef: Sommige mensen in Zuid Afrika, die op het gebied van bevrijding geraadpleegd worden, bevestigen dat wedergeboren christenen na zo’n ervaring, of zelfs alleen maar na een bezoek aan zo’n dienst geestelijke of lichamelijke problemen kregen. Na een tijd van gebed nam bij een aantal van degenen die om hulp kwamen, een demon van hen bezit, die zelfs zijn naam noemde: Shakti. Dit is dezelfde naam als de hindoe godin van de vruchtbaarheid. Deze geest manifesteert zich in de persoon en veroorzaakt het vallen. Soms manifesteert zich een andere hindoegeest, Rama Krishna, in de persoon. In één geval kwam deze geest binnen bij een vrouw, toen een andere vrouw haar de handen oplegde voor de ‘doop in de geest’. Deze voorbeelden komt men in geheel Zuid Afrika tegen.
Rabi Maharaj in 'De goeroe is dood' schreef: ‘Een uitdrukking, die gebruikt wordt voor de aanraking van een goeroe, gewoonlijk met zijn hand, op het voorhoofd van de vereerder, wat bovennatuurlijke effecten teweeg brengt. Shakti betekent letterlijk “macht” en in het toebrengen van de shak-ti pat, wordt de goeroe een kanaal van de oerkracht, de kosmische kracht, die aan het universum ten grondslag ligt en die belichaamd is in de godin Shakti, de gemalin van Shiva. Het bovennatuurlijke effect van Shakti door de aanraking van de goeroe, kan de vereerder tegen de grond doen slaan, of hij kan een helder licht zien, en een ervaring krijgen van een inner-lijke verlichting of nog een andere mystieke of psychische ervaring hebben.

Zelf kan ik niks in de Bijbel vinden over 'vallen in de Geest'. Graag jullie mening erover.

Koning David

Als je - zoals veel evangelische mensen - heel erg open staat voor bovennatuurlijke zaken zie je snel overal spoken. Blijf daarom nuchter.

L1Rn4urAyA7aTEe

Nou, daar heb ik wat aan zeg! Alsof jij je niet openstelt voor bovennatuurlijke zaken... God is toch net zo goed bovennatuurlijk. :roll:

Ik denk dat gereformeerden in het algemeen te klein over God denken. Waarom is er zo weinig interesse voor het werk van de Heilige Geest, bijvoorbeeld?

Interessant onderwerp. Ik heb zelf in mijn jonge leven een aantal keren dergelijke dingen mogen meemaken. Voornamelijk trouwens van een veilige afstand. Op een aantal pinksterconferenties heb ik meegemaakt dat jongeren door handoplegging in de Geest vielen. Stuiptrekkingen en schuimbekken en vreemde kreten kwamen hierbij veelvuldig aan te pas. Ik wist toendertijd niet zo goed wat ik ervan denken moest en eigenlijk is dat nog niet heel erg veranderd. Wel ben ik de laatste paar maanden anders over het werk van de Geest gaan denken. De Geest werkt op manieren die wij niet (her)kennen, maar ik denk wel dat het goed is dat we open staan voor de Geest. Dat heeft niet zoveel te maken met openstaan voor bovennatuurlijke zaken, maar meer met openstaan voor God en Zijn werk in ons. Waar Ewout gelijk in heeft is dat het wel gevaarlijk kan zijn. Niet alleen de Heilige Geest werkt, maar ook demonen zijn actief, zoals we op meerdere plaatsen in de bijbel kunnen lezen. Ook zij kunnen ons overnemen. Daarom is het goed voorzichtig en raadzaam met dergelijke zaken om te gaan, maar ze niet achteloos aan de kant te zetten, als zou het maar onzin zijn, want het gevecht tussen God en de Duivel is er daadwerkelijk. Mijn ervaring met charismatici is dat zij vaak te onzorgvuldig hiermee omgaan, mijn ervaring met grefo's is dat zij hier vaak uberhaupt niet over nadenken. Volgens mij zit de rechte weg hier ergens tussen. Moeilijk onderwerp.

L1Rn4urAyA7aTEe
Rossatron schreef: Interessant onderwerp. Ik heb zelf in mijn jonge leven een aantal keren dergelijke dingen mogen meemaken. Voornamelijk trouwens van een veilige afstand. Op een aantal pinksterconferenties heb ik meegemaakt dat jongeren door handoplegging in de Geest vielen. Stuiptrekkingen en schuimbekken en vreemde kreten kwamen hierbij veelvuldig aan te pas. Ik wist toendertijd niet zo goed wat ik ervan denken moest en eigenlijk is dat nog niet heel erg veranderd. Wel ben ik de laatste paar maanden anders over het werk van de Geest gaan denken. De Geest werkt op manieren die wij niet (her)kennen, maar ik denk wel dat het goed is dat we open staan voor de Geest. Dat heeft niet zoveel te maken met openstaan voor bovennatuurlijke zaken, maar meer met openstaan voor God en Zijn werk in ons. Waar Ewout gelijk in heeft is dat het wel gevaarlijk kan zijn. Niet alleen de Heilige Geest werkt, maar ook demonen zijn actief, zoals we op meerdere plaatsen in de bijbel kunnen lezen. Ook zij kunnen ons overnemen. Daarom is het goed voorzichtig en raadzaam met dergelijke zaken om te gaan, maar ze niet achteloos aan de kant te zetten, als zou het maar onzin zijn, want het gevecht tussen God en de Duivel is er daadwerkelijk. Mijn ervaring met charismatici is dat zij vaak te onzorgvuldig hiermee omgaan, mijn ervaring met grefo's is dat zij hier vaak uberhaupt niet over nadenken. Volgens mij zit de rechte weg hier ergens tussen. Moeilijk onderwerp.

Daarom snijd ik het ook aan. Hoe zou jij dit willen inpassen in het gereformeerde leven?

Ik heb hierover ook al een en ander gezegd in mijn artikel in de Augustus-SiC. Ik vind dat wij als christenen met elkaar de bijbel moeten naslaan op het werk van de Heilige Geest. Jij en ik weten dat er mensen met deze zaken worstelen en ik weet dat diverse 'grefo's' zijn die hun verhaal en vragen niet kwijt kunnen en vaak aan het experimenteren slaan met de gaven van de Geest en met de diverse geesten en demonen (glaasje draaien is hiervan mijns inziens nog een redelijk onschuldige variant, hoewel ook hierin sterke verhalen naar boven komen). Wanneer er open over gesproken en nagedacht wordt, kunnen wij hiermee ook makkelijker omgaan. Echt makkelijk wordt het nooit, maar we kunnen de gaven van de Geest zeker gebruiken in ons dagelijks leven. God woont in iedere christen en als Hij van binnenuit aan het werk gaat, dan laat het zich raden dat die enorme kracht die dan vrij komt ook op 'vreemde' manieren gemanifesteerd kan worden.