VGS-Nederland

Samenvatting CV 14 december 2012

Amicae amicique,
Hierbij ontvangt u een korte samenvatting van de contactvergadering van VGS-Nederland van 14 december j.l. Het doel van dit nieuwe idee is dat u beter op de hoogte blijft van wat er speelt binnen ons landelijk samenwerkingsverband.

Verenigingsrondje
Op een contactvergadering is het de gewoonte dat elke vereniging even kort vertelt waar zij op dat moment mee bezig is. Vooralsnog loopt het overal lekker: er zijn al veel geslaagde amicale weekenden gehouden evenals toffe dies. Ook integreren de eerstejaars goed op de verenigingen. Wel zijn er bij de VGSW twee bestuursleden gestopt. Dat was een lastige situatie voor hen, maar gelukkig hebben ze nu een nieuwe praeses waardoor ze verder gaan als driemansbestuur.

Voorstellen en verslagen
Verder is het verslag voorgelezen van de kascontrolecommissie van PaCo 2012. Het financieel verslag is goedgekeurd door de CV. Er is een voorstel van DB Hopman voorgelezen. Het voorstel was dat het DB nieuwe bestuursleden mag gaan vragen op functie, in plaats van mensen bij elkaar zoeken die later moeten uitzoeken hoe de functieverdeling is. Het is gebleken dat het voor de aankomende bestuursleden fijn is om van te voren te weten wat hen staat te wachten. Dit voorstel is uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat uit de reglementen blijkt dat het DB daar zelf de vrijheid in heeft. Het doel van het voorstel is echter wel gehaald, namelijk het bespreekbaar maken van dit idee. De CV heeft er geen moeite mee als men in de toekomst een bestuur op functie gaat voorstellen. Er wordt ook besproken wat de CV vindt van een eventueel vijfkoppig DB. Dit is (mits er genoeg animo is) wenselijk omdat blijkt dat de promotie steeds meer aan het groeien is en te veel werk is voor één persoon. Het promoten van de vacatures voor een nieuw bestuur zal snel van start gaan. Denkt u er ook eens over na of een functie op landelijk niveau iets voor u is!

Promotie
De promotie loopt tot nu toe erg goed. Er zijn al een paar promotieavonden geweest op de G-scholen, en dit heeft tot nu toe al 64(!) meelopers opgebracht. Er melden zich ook steeds meer meelopers aan via de site, dus dit is erg positief allemaal en belooft wat voor aankomende novitiaten. Het is van belang dat deze scholieren allemaal lekker enthousiast worden ontvangen door de verenigingen op bijvoorbeeld open avonden. Daar hebben alle leden verantwoordelijkheid in.
Er zijn nieuwe T-shirts en posters voor de promotie gemaakt door amice Teun-Jelle Lassche van de VGST, die dit erg goed heeft gedaan. Helaas heeft hij te kennen gegeven dat hij gaat stoppen als vormgever van VGS-Nederland. Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuw persoon voor deze taak. Het kost niet veel tijd en is bovendien erg leuk werk. Het gaat om het ontwerpen van promotiemateriaal voor VGS-Nederland. De site wordt al bijgehouden door amice Teun Lassche, dat is een andere taak. Kunt u ontwerpen en wilt u uw skills inzetten voor VGS-Nederland, neem dan vooral contact met ons op (bestuur@vgs-nederland.nl)!!
Op de eerste CV in september was besloten om op het Flevofestival te gaan promoten. Helaas bestaat dit festival sinds kort niet meer. Er komt wel een alternatief festival of iets dergelijks, het DB gaat kijken of we dan ook gewoon daar kunnen promoten.

Ludiek voorstel
Ten slotte is er nog een ludiek voorstel behandeld dat afkomstig was van de GSV, met de veelzeggende naam ‘Bier vilt je’. De besluittekst hield in dat de zusterverenigingen voortaan voorafgaand aan de dies van de GSV een cursus ‘verantwoord alcoholgebruik’ moeten gaan volgen of tenminste een eigen teiltje mee moeten nemen. Dit vanwege enkele incidenten op de afgelopen dies van de GSV. Het voorstel werd niet in stemming gebracht, maar leverde wel veel hilariteit op.

Dit was globaal de inhoud van afgelopen CV. Mocht u nog met vragen rondlopen of gewoon denken: ‘zeg, wat heb ik nou helemaal aan al dat VGS-Nederlandgedoe’, spreek ons dan vooral aan! We hopen nog langs te gaan bij enkele verenigingen en vinden het erg leuk om het er met u over te hebben. Daarna laten we u graag de meerwaarde van het samenwerkingsverband laten zien.

Amicale groeten,
Namens DB Hopman,

Charlotte Zwarts
Secretaris VGS-Nederland

Ah, die hadden we ook al in de mail. Leuk bericht Charlotte:)
Is de lijst met incidenten waarover onze Senaat sprak ook beschikbaar? Ik verzamel incidenten