Rik

Studenten Organisatie Groningen zoekt kandidaat fractieleden
Momenteel zijn wij als S.O.G. op zoek naar studenten die plaats willen nemen op onze lijst bij de komende verkiezingen voor de Universiteitsraad, die plaats zullen vinden in mei. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste personen die de universitaire studenten op centraal niveau willen vertegenwoordigen en mee willen denken over het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Een kandidaat fractielid dient voldoende tijd te hebben om zich volop te storten op het schrijven van het verkiezingsprogramma en het voeren van de verkiezingscampagne. Tevens dient hij, mocht hij verkozen worden, volgend academisch jaar gemiddeld zo een 20 uur per week vrij te maken voor het fractiewerk. Hier staat tegenover dat een U-raadslid een bestuursbeurs en vacatiegeld ontvangt; voor een uitwonende student met alleen een basisbeurs betekent dit dat hij zo’n €4000,- ontvangt. Daarnaast doe je uiteraard erg veel ervaring op en beleef je een gevarieerd, hectisch, maar zeker ook erg leuk jaar.

Wil jij volgend jaar de rector magnificus overtuigen, meepraten over de universitaire miljoenen en actief gebruiken van je recht op medezeggenschap?
Bel mij dan op 06 48 797 879 of mail naar rik@studentenorganisatie.nl
Doe dit z.s.m. want er is wel de nodige spoed bij geboden.

Voor meer info kun je ook nog kijken op of

Pim zou het ook zo gedaan hebben. aanmelden dus!