5Plus

^

5plus partij

Wordt u ook langzaam de GSV uitgejaagd onder assumpties en schouder ophalen?
Wat wordt er gedaan met ervaring en wijsheid binnen de GSV? Weggehoond, aan de kant geschoven, erger nog: vergeten. De ouderen binnen de GSV dreigen in een isolement te raken.
De 5plus Partij strijdt tegen de isolering van ouderen in de vereniging. Oudere leden die zich jaren hebben ingezet. Motivatie telt. Age is but a number.
De 5plus Partij pakt leeftijdsdiscriminatie aan en brengt oude en jonge mensen samen. Ze zal activiteiten ondernemen waar er niet met een blik vol verbazing en medelijden wordt gekeken naar de mensen die onder het stof van hun scriptie zijn uitgekropen. Er wordt met hoopvolle oogjes gevraagd of er nog iets te leren valt vandaag, een wijsheid, een verhaal over de GSV.

Ziet u misstanden in de GSV? Voelt u zich genegeerd? Meld het bij de 5plus Partij! Heeft u hart voor de zaak? Meld u dan aan! U kunt u aanmelden dan wel uw sympathie voor ons uitspreken via 5pluspartij@gmail.com, u kunt een berichtje achterlaten in dit topic of u kunt Stephanie of Lotte appen. Hieronder kunt u lezen over de speerpunten van de 5plus Partij en meer over de structuur en haar commissies.

Speerpunten van de 5plus Partij

  • oude leden worden bij de vereniging betrokken als volwaardige leden
  • oude leden worden met respect behandeld
  • motivatie geeft de doorslag
  • strijden tegen de isolering van oude leden:

a. discriminatie en misstanden kunnen bij de 5+ Partij worden gemeld, de 5+ Partij zal daarop de verantwoordelijken aanspreken en bemiddelen in de relatie, ten einde weer een vruchtbare wederkerige relatie te creëren die is gebaseerd is op vertrouwen en respect.
b. het creëren van commissies waar nodig, waarin oude leden en jonge leden net zo welkom zijn.
c. het ondernemen van activiteiten waar de banden tussen oude en jonge leden aangehaald kunnen worden.
d. het opspeuren van discriminatie en misstanden omtrent oude leden en deze aan de kaak stellen.
Het uiteindelijke doel van de 5plus Partij is om zichzelf op te heffen wanneer de noodzakelijkheid van haar bestaan er niet meer is.

De structuur van de 5plus Partij

  • De 5plus Partij is opgebouwd uit het Oraadkel en commissies.
  • Het Oraadkel staat bovenin de 5plus Partij, zij draagt zorg voor het voortbestaan van de partij (zolang dit nodig is). Tevens onderhoudt zij contact met de commissies en jaagt zij deze aan waar nodig.
  • Het Oraadkel bestaat uit vijfdejaars of ouder.
  • Het Oraadkel deelt de commissies in, in goed overleg en op een transparante wijze.
  • De 5plus Partij belegt vergaderingen zo vaak als nodig naar inzicht van het Oraadkel.
  • Iedereen die hart voor de zaak heeft en lid is van de GSV kan lid worden van de 5plus Partij.

Commissies van de 5plus Partij

Het Oraadkel
Het Oraadkel bestaat uit een raad van oude leden die zich lenen voor advies of bezielende leiding. Zij is in te roepen door een ieder die zich aan de GSV verbindt.

De commissiecommissie
Deze commissie verzint nieuwe commissies op het moment dat daar behoefte aan blijkt te zijn. Ze verzint een doel van de commissie, de activiteiten en rekruteert de leden.

De Wij Onderhouden Goede Contactencommissie
Deze commissie onderhoudt op vergaderingen contact met leden van de GSV. Ze bezoekt, schrijft kaartjes, nodigt uit, stuurt presentjes, appjes, belt, etc.

De activiteitencommissie
Deze commissie bedenkt en organiseert activiteiten voor leden en zorgt dat iedereen zich welkom voelt.

De verhalen over de GSVcommissie
Deze commissie regelt lezingen waar een oude GSV’er een verhaal komt vertellen over de GSV. Dat kunnen samen herinneringen ophalen zijn, maar ook verhalen van echt vroegah. Dit ter leering ende vermaeck, maar ook voor het vergroten van het respect voor oude leden.

Het Meldpunt
Bij het meldpunt kunnen discriminatie en misstanden worden gemeld, het meldpunt zal de verantwoordelijken daarop aanspreken en bemiddelen in de relatie tussen de klager en verantwoordelijke, ten einde weer een vruchtbare wederkerige relatie te creëren die is gebaseerd op vertrouwen en respect.

De opspeurcommissie
Deze commissie speurt misstanden en discriminatie omtrent oude leden op en stelt ze aan de kaak. Bij drukte kan de opspeurcommissie ook als hulp dienen voor het Meldpunt.

Bump

Bump