Jackhals

Dit is de titel van een door de GSP georganiseerde lezing en wellicht interessant voor aanstaande medische biologen, medici en andere geïnteresseerden. Gerald de Haan is een grote naam in de Nederland stamcelwereld (met publicaties in Nature en Blood).

Stamcellen, en hoe zit het met de ethiek?

Stamcelonderzoek is omstreden, maar wat zijn stamcellen precies?
Tegenwoordig lijken stamcellen het wondermiddel voor alle kwalen, maar
is dit ook zo?
Een bevruchte eicel is de perfecte stamcel, maar aan het gebruik hiervan
zijn ethische bezwaren verbonden.
Daarom is er nu een zoektocht naar alternatieven voor embryonale
stamcellen.
Gerald de Haan, hoogleraar celbiologie aan de RuG
en specialist op het gebied van de moleculaire biologie van stamcellen,
zal ons hier meer over vertellen.

Maandag 12 maart - 20.00 uur - Kraneweg 33.

Weer iets wat ik ga missen door de wintersport..