Lotje

HOST-IFES zoekt bestuursleden!

Je hoeft voor een buitenland-ervaring niet uit Groningen weg! Steeds meer internationale studenten
komen naar onze stad. HOST-IFES (HospitalityforOverseasStudents) is een ontmoetingsplek voor
internationale studenten, een plek waar ze zich thuis kunnen voelen, andere studenten kunnen ontmoeten en God kunnen leren kennen. Ook voor Nederlandse studenten is HOST een mooie en leuke manier om in contact te komen met internationale studenten en vriendschappen te sluiten met mensen van over de hele wereld.
Gemiddeld komen er zo’n 25-30 mensen af op onze wekelijkse vrijdagavond-activiteit met een gevarieerde invulling. Bijvoorbeeld een film avond, een potluck-diner, een discussie avond of een culturele avond, waarop bijvoorbeeld Indische studenten koken en een presentatie houden over hun land. Dit semester lopen er 4 bijbelkringen, en één basic biblestudie voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel. Twee keer per jaar is er een HOST-weekend. HOST is geen studentenvereniging in de vaste zin van het woord, want we hebben geen lidmaatschap. Dit komt omdat de samenstelling van HOST wisselt. Sommige studenten blijven meerdere jaren in Groningen, anderen vertrekken weer na een semester of zijn hier slechts een paar weken. Er is een vaste kern van mensen die vaak naar HOST komt, maar de groep is erg dynamisch en open.

Voor het komende studiejaar, 2015-2016, zoekt HOST-IFES nieuwe bestuursleden. Wij zoeken christelijke studenten die enthousiast zijn om de internationale kant van de studentenwereld te ontdekken en zich in te zetten voor de internationale studenten. Heb jij organisatorische kwaliteiten en dat enthousiasme om internationale studenten een mooie tijd te geven in Nederland? Interesse om in een internationale setting mensen te ontmoeten en internationale contacten op te doen? Dan zoeken wij jou! Het gaat om één van de volgende functies:

Chairman: leidt de board meetings, houdt toezicht op de activiteiten van de board, coacht en motiveert het bestuur en neemt initiatief om de visie van HOST uit te dragen.

External coördinator: coördineert en onderhoudt namen HOST het contact met O.S.C.G., GSP, de internationale besturen, ISN, IFES, IFES-ISM, kerken en het International Café. Je organiseert het language program and de Culture Exchange.

Treasurer: onderhoud contact met de SKLO voor subsidie, houdt de financiën bij, en houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven.

Internal coördinator/Biblestudy coördinator: zendt de tweewekelijkse nieuwsbrief, maakt facebook-eventen, reageert op mails van (nieuwe) HOST-leden, onderhoudt de website en is verantwoordelijk voor de promotie. Onderhoudt ook contact met de bijbelstudiegroepen en doet dit samen met de chairman.

Activities coördinator: organiseert de deelname van HOST aan de University Fair, is verantwoordelijk voor het organiseren voor vrijdagavonden en twee weekenden weg per jaar. Coördineert samen met de external coördinator de internationale events zoals de Culture Exchange.

Voor meer informatie kun je onze website bezoeken(www.hostgroningen.com) of een email sturen naar hostifes@gmail.com. Wij zien uit naar de reacties. Uiteraard ben je altijd welkom op één van onze activiteiten, voor een overzicht daarvan zie onze facebookpagina of vraag het even bij ons na!

Corjan Zee, Daryl Kryst, Ilse Geertsema, Jaline de Groot en Marjelle van ‘t Ende
HOST-IFES board 2014-2015