Maar verder wil ik wel kwijt dat ik het een topbesluit vind!

Funfact: de voorzitster van het rapport M/V 'Samen dienen' heeft Recht & Bestuur gestudeerd aan de RuG en ze woont in Den Ham, onder de rook van metropool Aduard. Wellicht een leuke optie voor de OV-cie om uit te nodigen volgend jaar. Als toekomstige ouderlingen/diakenen zullen we deze discussie nog vaak voeren gok ik, aangezien gemeenten vrij zijn in het uitvoeren van het besluit.

Funfact II: Ds. Basoski was afgevaardigde namens Groningen en heeft voor gestemd, dat denk ik in ieder geval. Er was namelijk ook 1 onthouding.
(Op foto rechter rij, 2de van onderen, met macbook voor zich, tijdens het tellen van de tegenstemmen.)

Ik vind het nog moeilijk om te zeggen of het goede besluiten zijn die de synode hier heeft genomen. Als ik zo om mij heen luister, hoor ik veel mensen zeggen dat de crux voor hen is of er hier sprake is van schriftkritiek (met name 1 Kor 14 en 1 Timo 2) of dat dit bijbels gezien door de beugel kan. Voor het bepalen van mijn standpunt wacht ik daarom sowieso af tot de publicatie van de argumentatie en gronden op http://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/gs-2017/besluiten/.
Benieuwd of het in tegenstelling tot de synode 3 jaar terug dit keer "gelukt" is om bijbelse gronden te vinden voor deze besluiten.

Of het zaterdag genomen besluit tot directe invoering en algehele vrijheid aan lokale gemeenten een juiste is geweest waag ik sowieso te betwijfelen. Het voorstel van het moderam voor een gefaseerde invoering zou denk ik verstandiger zijn geweest aangezien het meer getuigt van tolerantie richting de tegenstanders (overigens spreekt de praeses voor de vergadering van zaterdag hier dus voor zijn beurt http://www.gkv.nl/voorzitters-geven-reactie-op-synodebesluit-openstellen-ambten-vrouwen/). Het lijkt mij helemaal niet ondenkbaar dat er verschillende kerkenraden in revisie zullen gaan wat een gekke situatie op zou kunnen leveren (2000 jaar niet, 3 jaar wel, daarna weer niet)... Verstandiger zou het zijn om bij zo'n progressief besluit wat gas terug te nemen bij implementatie als je het mij zou vragen.

Wat denken jullie?

Vandekamp schreef:

Funfact: de voorzitster van het rapport M/V 'Samen dienen' heeft Recht & Bestuur gestudeerd aan de RuG en ze woont in Den Ham, onder de rook van metropool Aduard. Wellicht een leuke optie voor de OV-cie om uit te nodigen volgend jaar. Als toekomstige ouderlingen/diakenen zullen we deze discussie nog vaak voeren gok ik, aangezien gemeenten vrij zijn in het uitvoeren van het besluit.

Funfact II: Ds. Basoski was afgevaardigde namens Groningen en heeft voor gestemd, dat denk ik in ieder geval. Er was namelijk ook 1 onthouding.
(Op foto rechter rij, 2de van onderen, met macbook voor zich, tijdens het tellen van de tegenstemmen.)

Knorrie, dubbelpost

Funfact 3: de praeses is mijn oom. Wil vast wel langskomen ja.

Het synodebesluit is een goed besluit, vooral omdat het de gemeenten vrij laat in de uitvoering ervan. Het mooiste aan dit besluit is dat het erkent hoe verschillende opvattingen naast elkaar in de Bijbel staan, in plaats van doen alsof iedere bijbeltekst min of meer hetzelfde zegt.

Naast passages uit pastorale brieven en de zwijgteksten bestaan er namelijk ook passages waarin, bijvoorbeeld, staat dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen (Gal 3:28). Ook zegt Paulus een vrouwelijke collega-apostel te hebben, Junia (Rom 16:7). Hoe is dat mogelijk als vrouwen niet publiekelijk over God mogen onderwijzen?

Deze teksten worden door het besluit niet langer genegeerd. Toch worden ze niet autoritair opgelegd aan de individuele gemeenten, wat tot nu toe wel het geval was met de zwijgteksten. Ik ben blij dat er zo ruimte is ontstaan voor verschil van mening, zonder dat één van beide partijen noodzakelijk de ketter is.

Arminius schreef:

Ook zegt Paulus een vrouwelijke collega-apostel te hebben, Junia (Rom 16:7). Hoe is dat mogelijk als vrouwen niet publiekelijk over God mogen onderwijzen?

Ik was benieuwd naar dit vers, maar in de verschillende Bijbelvertalingen wordt het anders vertaalt. In NBG51 is het Junias en worden beide mannen genoemd en in de Staten Vertaling staat ook Junias. Helaas kan ik de grondtekst niet lezen.

In het Boek en KJV wordt hij/zij wel Junia genoemd. Tot zover mijn 2 minuten onderzoek :p.

Yntse schreef:

Ik was benieuwd naar dit vers, maar in de verschillende Bijbelvertalingen wordt het anders vertaalt. In NBG51 is het Junias en worden beide mannen genoemd en in de Staten Vertaling staat ook Junias. Helaas kan ik de grondtekst niet lezen.

In het Boek en KJV wordt hij/zij wel Junia genoemd. Tot zover mijn 2 minuten onderzoek :p.

In het Grieks staat er Ιουνιάν, wat vertaalt naar Junia (als mijn Grieks nog zo goed is als dat het was)

Het is inderdaad van Junia, een veelvoorkomende Griekse vrouwennaam. Het zou in principe grammaticaal gezien wel een vorm van Junias kunnen zijn, maar de naam Junias komt verder nergens voor in de Griekse of Romeinse literatuur. De naam Junia echter wel regelmatig.

Het Griekse Ἰουνίας komt wel drie keer voor in de TLG (een awesome digitale bibliotheek van Griekse literatuur), maar is in alledrie die gevallen een genitivus van Junia, de vrouwennaam dus.