Sooscommissie der VGSD

Amicae amicique,

De VGSD mag binnenkort haar 9e lustrum vieren.
Om u ook bij dit heugelijke feit te betrekken willen wij u uitnodigen om dit samen met ons op vrijdag 12 mei mee te vieren.
Meer informatie staat op