vet

Kan dit niet beter in het ZooZ-gedeelte ;)?

Voor meer informatie over de auteur, klik .

Voor de rest zijn er met een beetje googelen genoeg vooral sceptische links te vinden. Ik ben benieuwd naar de berekening van deze wetenschapper, maar ben bij voorbaat reeds optimistisch over de uitslag (sorry, is niet erg wetenschappelijk, maar het past in mijn straatje...).

Ben idd wel benieuwd. Vraag is of de kans dat je gelooft in God ook 67 procent is, en of dat dan afhangt van geloof ouders, land etc meegenomen worden als afhankelijke factoren, zodanig een mooie model kunt maken, zodat je het aantal gelovigen in de toekomst te schatten, dat zijn nu mooie modellen om aan te werken :P Misschien moet ik daar eens op afstuderen :shock:

L1Rn4urAyA7aTEe

God en het bovennatuurlijke worden niet bestudeerd in de echte wetenschap, dus ik snap alle ophef niet. Gaat het over het bestaan van 'een' God, onze God, Allah oid/

Natuurlijk is dit niet wetenschappelijk. Als je het geloof in God puur op de kans dat hij bestaat moet baseren, dan heb je een kans van boven de 50%, zonder er een berekening op los te laten. Toch zijn er maar weinig mensen die op die manier tot geloof zijn gekomen.

Complete crap dus.

Ik vind dat wel erg kort door de bocht, Inge. Tuurlijk is het wetenschappelijk gezien totale crap, maar hebben we het hier over een louter wetenschappelijke insteek van het boek? Volgens mij is minstens zo belangrijk wat voor andere effecten dit boek kan hebben en ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd naar de inhoud. Het is natuurlijk heel makkelijk om te schieten, maar een open houding is misschien wel goed.

LTW schreef: Ben idd wel benieuwd. Vraag is of de kans dat je gelooft in God ook 67 procent is, en of dat dan afhangt van geloof ouders, land etc meegenomen worden als afhankelijke factoren, zodanig een mooie model kunt maken, zodat je het aantal gelovigen in de toekomst te schatten, dat zijn nu mooie modellen om aan te werken :P Misschien moet ik daar eens op afstuderen :shock:

Misschien vind je dit artikel uit Trouw interessant:

© 2004 PCM Interactive Media b.v.
Trouw
March 1, 2004
SECTION: de Gids; Pg. 12
LENGTH: 504 words
HEADLINE: Wat de wereld van God vindt ; ONDERZOEK
BYLINE: REDACTIE RELIGIE & FILOSOFIE
BODY:
De helft van de wereld wil sterven voor God

Religiositeit is, net als rijkdom, ongelijk verdeeld over de wereld. Maar de theorie 'hoe armer, hoe geloviger' gaat niet op. En: westerse landen zijn met hun secularisatie een uitzondering. Meer dan de helft van de wereldbevolking is bereid te sterven voor God.
Afgelopen weekeinde publiceerde de BBC cijfers over religie wereldwijd. Voor het onderzoek 'Wat de wereld van God vindt' werden 10000 burgers in tien landen ondervraagd.
De hoogste percentages gelovigen zitten in arme landen. Nigeria torent met 90 procent boven alle onderzochte landen uit, gevolgd door India, Indonesie en Libanon. De meeste mensen houden hun God (of 'hogere macht') voor de enig ware.
Maar ook in het rijkste onder de onderzochte landen, de Verenigde Staten, doet God het nog steeds goed. Onder aan de ranglijst staat Zuid-Korea, waar nog geen een op de drie burgers in God gelooft.
Nigerianen geloven niet alleen massaal in God, ze doen er ook veel aan. Volgens het onderzoek bezoeken ze bijna allemaal 'georganiseerde religieuze bijeenkomsten'. Russen zie je zelden in kerk, sjoel of moskee: daar gaat maar zeven procent geregeld naar een gebedshuis.
Het BBC-onderzoek werpt een aardig licht op het imago van religie. In het weinig godsdienstige Zuid-Korea heet volgens 84 procent van de ondervraagden religie 'een steun voor zwakke mensen' te zijn, een toevlucht voor verliezers. In het veel geloviger Libanon is dat totaal anders; daar denkt maar twee procent er zo over.
Maar wat is geloof, wat ongeloof? De grenzen daartussen, zo die al bestonden, vervagen. Wat doet namelijk elke derde zelfbenoemde atheist? Die bidt af en toe. En, onopgehelderde uitkomst: zes procent gelooft in God.
Klassiek probleem: Gods almacht tegenover de ellende in de wereld. Zou, vroegen de Britten, God alle lijden kunnen voorkomen als hij wilde? Twee derde van de wereldbevolking antwoordt 'ja'. Met uitschieters in de gelovigste landen die, ironisch genoeg, veel ellende kennen.
De VS zijn, ondanks de hoge score van gelovigheid, niet helemaal Gods own country meer. Een op de vijf Amerikanen gelooft dat talkshow-gastvrouw Oprah Winfrey meer macht heeft dan God.
Hoever gaan gelovigen? vraagt 'Wat de wereld van God vindt' zich af. Zijn ze bereid om te sterven voor God?
Het grootste moslimland ter wereld, Indonesie, scoort met het meest religieuze land Nigeria het hoogst, nog boven de 90 procent. Amerikanen zijn iets minder geneigd tot het ultieme offer voor God (71 procent). In Israel is nog geen 40 procent bereid voor God te sterven.
De Britse omroep onderzocht het eigen land uiteraard ook. Onder Britten is de sneuvelbereidheid voor het geloof gering (19 procent is wel bereid). Een kwart gaf te kennen dat de wereld er een stuk vreedzamer uit zou zien zonder geloof. Daar stemmen Israeliers -Israel is veel minder religieus dan de VS- in vergelijkbare aantallen mee in.
Vier van de vijf wereldburgers denken dat je van religie een beter mens wordt.
LANGUAGE: DUTCH
LOAD-DATE: March 1, 2004

Koning David

Hoewel het natuurlijk erg grappig is is het dan wel niet bestaan van God niet te bewijzen maar heeft te maken met geloof dat vooral gebaseerd op gevoel en traditie. Wetenschap staat hier volgens mij behoorlijk los van. Ik vind het dan ook erg jammer dat mensen nog steeds proberen het geloof objectief te funderen door middel van godsbewijzen, pseudowetenschappelijke redeneringen die moeten bewijzen dat Jezus God is (boekjes als Wie is Jezus en Jezus feit of fictie), de bijbel letterlijk waar is etc. Dat kan mijns inziens dus niet. Ik deel de sceptische mening van Inge dus volkomen.

Het nieuwsbericht van Dick over sterven voor God had ik al eerder gelezen en heeft volgens mij niet direct met het onderwerp te maken. Gewoonte en de overtuiging van de omgeving (traditie en autoriteit) spelen denk ik wel een grote rol. Je gelooft niet zomaar. En ik denk dat er vanuit radicalere stromingen uit het christendom en de islam een zekere dwang uitgaat om te geloven. De vraag is echter of psychologische, economische, politieke, sociologische etc. factoren het feit dat iemand gelooft wel afdoende kunnen verklaren.

Vriend Klei schreef: Het nieuwsbericht van Dick over sterven voor God had ik al eerder gelezen en heeft volgens mij niet direct met het onderwerp te maken. Gewoonte en de overtuiging van de omgeving (traditie en autoriteit) spelen denk ik wel een grote rol. Je gelooft niet zomaar. En ik denk dat er vanuit radicalere stromingen uit het christendom en de islam een zekere dwang uitgaat om te geloven. De vraag is echter of psychologische, economische, politieke, sociologische etc. factoren het feit dat iemand gelooft wel afdoende kunnen verklaren.

Het artikeltje roept inderdaad die kwestie van omgevingsfactoren bij religiositeit op. Afgezien van je voorbehoud in de laatste zin van je bijdrage heb je dus precies de relevantie door. Die relevantie sluit aan bij de vraag die LTW in zijn bijdrage had opgeroepen:

LTW schreef: Ben idd wel benieuwd. Vraag is of de kans dat je gelooft in God ook 67 procent is, en of dat dan afhangt van geloof ouders, land etc meegenomen worden als afhankelijke factoren,

zo die seitske is goed bezig bij de trouw, dat zijn behoorlijk zware artikelen voor de kunstafdeling waar ze voor schrijft. :D

L1Rn4urAyA7aTEe

Waarom zou je de kans dat God bestaat überhaupt berekenen? Dat is wat ik me de hele tijd afvraag. Ik zie het nut niet zo...

En als je het toch wilt doen, er wordt gebruikt gemaakt van het theorema van Bayes:

m = aantal successen
n = aantal mislukkingen
p = binomiaal-parameter (binomiaal = 2 uitkomsten mogelijk)

Have fun! Meer info staat . :)

En a en b?

L1Rn4urAyA7aTEe

a en b = beide mogelijke uitkomsten. Als in p(a|b). Was ervanuit gegaan dat dat wel duidelijk was. Foutje, vergeten ;)

Ik begrijp echt absoluut helemaal niets van bovenstaande, alleen al vanwege het feit dat ik het plaatje niet zie (ongetwijfeld een prachtige grafiek). Daarnaast interesseert het mij ook helemaal niet. De recensies van het werk van dhr. Unwin lezende, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat dit boek niet de bedoeling heeft om een mathematisch godsbewijs op tafel te gooien, temeer daar dit inderdaad onmogelijk is. Het feit dat dit boek leesbaar wordt genoemd, maar sowieso de recensies lezende, ga ik ervan uit dat de bedoeling van de schrijver enerzijds is het geloof aannemelijk te maken (zeg maar: aan de man te brengen), anderzijds wellicht dat geloof en wetenschap elkaar niet hoeven tegen te spreken, wat in de top tien van misverstanden omtrent geloof nog steeds hoog staat. Vandaar mijn overwegend positieve reactie op het boek, eigenlijk meer op het feit dat een wetenschapper een dergelijk boek wil schrijven. Uiteraard ben ik niet zo diep in de materie gedoken dat ik het boek heb gelezen en dus heb ik evenmin als alle anderen die het boek nog niet gelezen hebben recht van spreken, maar dit is mijn eerste indruk.

L1Rn4urAyA7aTEe

Als dat zo is vind ik het nog belachelijker. Waarom moet je je geloof bewijzen. God bewijst zichzelf wel als Hij dat nodig vindt. Wat ik eerder ook al zei: het is compleet onzinnig om het bestaan van God wetenschappelijk aannemelijk te maken, want zo werkt het geloof toch helemaal niet?

/me vindt het een belachelijk boek.

Koning David

Ik ben het met Jan Maarten eens dat het een misverstand is wanneer men denkt dat wetenschap de bijbel tegenspreekt. Het is echter een nog veel groter misverstand wanneer men beweert dat de wetenschap debijbel bewijst. Vanuit de wetenschap aantonen dat de kans 67% is dat God bestaat maar zelf ook geloven is natuurlijk verdacht. Evenals het verdacht is wanneer iemand die niet gelooft 'bewijst' dat God niet bestaat. Geloof en wetenschap hebben soms raaklijnen maar zijn toch twee heel verschillende dingen.

Een simplistische visie op wetenschap van sommige orthodoxe christenen die in het creatonisme geloven en willen aantonen dat de evolutietheorie onwaar is wekt bij mij ergenis op. De meeste orthodoxe christenen hebben helemaal geen verstand van wetenschap dus hebben ze erg simplisitsche vooroordelen die ze bovendien van school en kerk meekrijgen. Onzinnige gepopulariseerde boekjes als Van schepping tot spraakverwarring , Jezus: feit of fictie (de titel klopt al niet omdat niet-christenen ook denken dat Jezus bestaan heeft) Peter Scheele's Degeneratie etc. Het ergste is dat we met deze troep jarenlang zijn geindoctrineerd en dat naast de gewone orthodoxe gelovigen meer dan de helft van de GSV er misschien ook nog in gelooft.

Wanneer orthodoxe christenen eens stoppen met hun pogingen geloof te funderen in schijnzekerheden, zwart-witdenken en intolerant exclusivisme dan is er nog hoop. Maar ik denk dat de kans hierop ongeveer net zo groot is als de kans dat niet-christenen Stephen Unwin serieus nemen. En dat is niet 67%.

erpeebee schreef: zo die seitske is goed bezig bij de trouw, dat zijn behoorlijk zware artikelen voor de kunstafdeling waar ze voor schrijft. :D

Tsja, hoewel ik normaal gesproken zo ongeveer in mijn eentje heel Trouw volschrijf met interessante artikelen, heb ik dit onderwerp heel toevallig gedelegeerd. (Anders had ik wel even met de uitkomst van het onderzoek gesjoemeld en een blijde boodschap tussen de regels verstopt natuurlijk.)

In het kader van wetenschap in combinatie met geloof:
Vanavond om 20:00 op : Son Of God
Baanbrekende 3-delige documentaire waarbij met wetenschappelijk en historisch onderzoek en met geavanceerde computergrafie het ware verhaal van Jezus van Nazareth wordt verteld.

L1Rn4urAyA7aTEe

Sinds wanneer is Discovery wetenschappelijk?

Om 21u Berlijn tijd, dus ook onze tijd, op CNN, "the mystery of Jesus"...
Als we dan toch tv-tips geven!

edit: zaterdag pas trouwens..