YeHeSs

Dat de kracht van gebed groot is weet (vrijwel) iedereen. Toch is het vaak moeilijk om te bidden. Een van de oorzaken is dat het gebed verwordt tot een eindeloze herhaling van dezelfde onderwerpen.
Om hier wat meer variatie in aan te brengen, en omdat het ook goed is om voor bepaalde personen, gebeurtenissen of instellingen te bidden heb ik dit topic geopend.
Wanneer je een gebedspunt hebt dat je graag onder de aandacht wil brengen kun je dat hier posten. Daarnaast is natuurlijk het gebed zelf ook erg belangrijk, ik hoop dat ook dat veel mensen regelmatig een kijkje nemen en een gebedspunt 'meenemen'.
De opzet die ik in gedachten heb is als volgt. Het punt wordt genoemd met daarbij een korte toelichting. Een toelichting geeft meer context en is op zo'n manier makkelijker in een gebed te weven.
Natuurlijk is het topic niet alleen bedoeld voor voorbede maar ook voor dankzegging. Waarschijnlijk is het interessant om regelmatig een update te geven, mocht dit noodzakelijk zijn.
Om het topic zuiver te houden zou ik willen vragen om enkel gebedspunten te posten. Dit voorkomt dat tussen (relevante) opmerkingen de gebedspunten ondersneeuwen. Mocht ergens commentaar op zijn kan er altijd met de poster gemaild worden. Ik hoop dat een ieder het voorgaande gedeelte respecteert. Wanneer je op het gebied van de vorm van dit topic ergens mee zit kun je altijd nog een schaduwtopic openen. Ik heb een poll bij dit topic geopend, zodat ook globaal gekeken kan worden in hoeverre men gebruik wil maken van deze manier.
Succes met het spreken van onze Vader!

Gisteren was ik op Schiphol om een aantal gasten voor de IFES World Assembly in Nederland te verwelkomen. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd heb ik een aantal dank- en bidpunten.

Dank:

Voor het werk van de Geest, dat hij zoveel mensen (600) uit zoveel landen (112) bijeenbrengt om ervaringen uit te wisselen en met God bezig te zijn. Zijn werk heeft er voor gezorgt dat de mensen via duizenden wegen in Dalfsen zijn gearriveerd en Zijn werk zal er ook voor zorgen dat men via duizenden wegen weer opgebouwd en toegerust naar het eigen land vertrekt.

Gisteravond heb ik een lang en uitgebreid gesprek gevoerd met Aggrey Mugisha een stafwerker uit Uganda. Veel studenten komen daar op dit moment tot geloof, hiervoor kan onze Heer gelooft worden. Punt van aandacht is echter wel dat men op dit moment zoekt naar de juiste vorm. Men houdt regelmatig grote bijeenkomsten die erg opbouwend zijn voor deelnemers die reeds christen zijn, maar het zorgt nauwelijks voor nieuwe aanwas. Bid dat men in Uganda een juiste mix weet te vinden en dat men het geld dat men heeft op een goede en efficiente manier kan gebruiken. Gebed: Twee mensen uit Spanje hadden op het vliegveld toevallig een ontmoeting met een Spaanse jongen die in Groningen bezig gaat met afstuderen. Bid dat de wegen van Josep die van ons kruisen (bijvoorbeeld via HOST.) Dat wij hem een gevoel van bekendheid en geborgenheid kunnen schenken en dat wij hem in aanraking kunnen laten komen met ons christelijk geloof en dat wij hem daarin kunnen toerusten.

Bid voor het slagen van de World Assembly. Dat de deelnemers die nog moet arriveren een goede en voorspoedige reis mogen hebben, en dat na 11 juli een ieder weer opgebouwd kan vertrekken. Het werk onder studenten is wereldwijd zo belangrijk, de conferentie neemt hier eens in de vier jaar een belangrijke plaats mee in. bid voor kracht en energie voor de medewerkers om alles in goede banen te leiden.

Ik denk dat het al alom bekend is dat ik me met de KIK bezig houd. Hier is ook hard gebed voor nodig en daarom wil ik in deze topic enkele punten aan de orde stellen. Als jullie dit ook bij jullie Vader willen neerleggen, mogen we er verzekerd van zijn dat Hij hoort.

Dank:
Dat we een geweldig team bij elkaar hebben. Vijf zeer gemoriveerde mensen die willen werken aan Gods koninkrijk. Verder kunnen we danken voor alle dingen die al geregeld zijn. Het programma is rond. Bijna alle trainingen en workshops zijn geregeld en we hebben een spreker. Ook de kookploeg en (bijna) de band zijn aanwezig.

Bid:
Dat de commissieleden kracht ontvangen voor de taken en ook dat ze leren om alles van God te verwachten en het bij Hem neer te leggen. In drukke tijden willen mensen nog wel eens stressen. Bid verder voor de laatste trainers en workshopleiders die geregeld moeten worden. Vanwege de vakantie is het moeilijk mensen te bereiken en zijn ook de commissieleden weg.

Verder zou ik gebed willen aanvragen voor alle IFESstafmedewerkers, omdat het werk druk is en hier wel eens onder geleden wordt.

Dank:

Dat God een nieuw GSV-jaar heeft gegeven, waarin de bijbelkringen weer zijn gestart. Dat Hij ons hierdoor de mogelijkheid geeft om ons met Hem bezig te houden, en om elkaar te motiveren en inspireren.

Voor een goed verlopen KIK. Waar veel kringleiders zijn toegerust voor het werk in het komende jaar. Dat Hij met Zijn Geest aanwezig was op de conferentie. Laten wij bidden dat conferentiegangers het opgedane enthousiasme ook kunnen doorgeven.

Bid:

Voor een goede bezinning op het novitiaat. Dat wij ons in deze niet richten op onze eigen wil, maar op de wil van van God.

Voor eenheid in de kerken. Dat wij verdraagzaam zijn ten opzichte van onze broeders en zusters. Maar dat wij elkaar ook erkennen als leden van het ene lichaam van Christus. En dat wij beseffen dat wij zonder de genade van de kruisdood van Jezus niets zijn.

Voor de vervolgde christenen in Eritrea. Op dit moment zijn 218 christenen vanwege hun geloof opgesloten. Vijf zijn inmiddels bezweken onder de druk en hebben een verklaring ondertekent waarin zijn aangeven terug te keren naar de orthodoxe kerk. Bid dat deze christenen, waaronder veel studenten, kracht mogen ontvangen van God om te volharden in hun geloof.

lieve mensen, mooi is dit, het is altijd zo jammer dat zoiets bij mij nooit werkt, ik kan alleen maar danken en bidden als dat mij echt aanspreekt, anders komt het totaal niet over,
hebben julle daar tips voor?

Als je wilt dat iets je gaat aanspreken, dan kun je er bijvoorbeeld iets meer over lezen of over te weten komen. Dat kan natuurlijk niet bij alles, want dan ben je continu bezig met het je verdiepen in gebedspunten, maar voor sommige onderwerpen is het een idee. Verder hoeft gebed volgens mij niet altijd vol te zitten van persoonlijke emotie. Het feit dat je weet dat er christenen vervolgt zijn kan al genoeg zijn om voor hen te bidden.

ja, ik denk dat je gelijk hebt, ik wil altijd zo nodig er zelf wat bij voelen, en anders is het niet goed genoeg. Hoeft natuurlijk niet perse, maar ik ben slecht in het ergens bij neerleggen als het me eigenlijk op deze manier niet bevalt. Maar goed, mooi puntje om te verbeteren, of om voor te bidden!

Dank:

Mijn neef heeft gister belijdenis gedaan en zijn vriendin, die van huis uit niet christelijk was, is gedoopt! Het was een schitterende kerkdienst.

Dat is inderdaad iets om heel blij om te zijn! Zo hoopt mijn aanstaand zwager aan het eind van 2003 ook belijdenis te doen en de doop te ontvangen!!

Bron: IFES-gebedsmail van donderdag 18 september 2003

We have just received this news from one of our regional staff in West
Africa:

'Once again, it looks as if there is increasing political instability in
this region. This week an army general seized power from the elected
government in Guinea Bissau, and the President and Prime Minister have
been taken into custody by the military authorities. Recently a similar
coup was successfully resisted in Sao Tome & Principe. All this is in
addition to the ongoing efforts to resolve the tensions in Liberia.'

IFES has a new student movement in Guinea Bissau, formed this year. Please pray for students and their families in such uncertain times. Our
volunteer staffworker's name is Jose, and one of the Board members holds a senior post in politics. These people need an extra measure of courage, and of wise judgment.

Ik wil jullie vragen te bidden voor Niels, Karine en Rolf. Een vriend van hen uit Berkum is al sinds zaterdag vermist. Hij is als laatste gezien op een partyboot in het centrum van Zwolle en aangenomen wordt dat hij verdronken is. De politie is met man en macht naar hem op zoek en iedereen leeft in onzekerheid.
Bid dus om steun voor hen die hiermee te maken hebben en om zekerheid in deze zaak.

aan bovenstaande wil ik nog toevoegen hoe moeilijk het is om te begrijpen dat een nog zo jong leven van hier weggenomen wordt. Ik wil dus ook vragen om te bidden voor het begrijpen van zulke moeilijke dingen, die zoveel vraagtekens bij God neerzetten, voor mij althans...
de onzekerheid is slopend, al wordt wel voor bijna 100% aangenomen dat hij niet meer in leven is.