Pijlers

De GSV richt haar activiteiten in volgens vier pijlers. Een christelijke, een intellectuele, een sociale en een studentikoze pijler. Hier onder volgt een korte uitleg over wat de pijlers inhouden

De christelijke pijler

De christelijke pijler is de belangrijkste pijler van de vereniging. Elke week op dinsdagavond is er de kernactiviteit van de vereniging: bijbelkring. Op deze avonden gaat het over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals een bijbelboek, een actueel onderwerp of de themabijbelstudie die wordt gemaakt door leden van de vereniging en die op hetzelfde moment met alle kringen behandeld wordt.

Maar dat is niet het enige. De vereniging heeft door het jaar heen verschillende sing-ins, op soos of tijdens een lekker ontbijt, en er zijn speciale bijeenkomsten tijdens Kerst en Pasen. Ook is er één verenigingsbreed bezinningsweekend. Tijdens dit weekend wordt er gediscussieerd, gezongen, geluisterd naar sprekers, maar ook is er tijd voor spelletjes of een biertje. Op de GSV is altijd ruimte voor een goed gesprek over het geloof of een uitdagende discussie. De vereniging is open voor alle christenen en ook open voor alle vragen over het geloof.

Intellectuele pijler

Omdat de GSV van oorsprong een academische vereniging is, heeft de GSV ook een intellectueel karakter. Er is volop ruimte voor verdiepende activiteiten. Door het jaar heen worden er lezingen gehouden met de meest uiteenlopende onderwerpen. Van wetenschappelijke thema’s tot onderwerpen uit het bedrijfsleven. Ook is er veel ruimte voor eigen input. Zo zijn er 3 avonden per jaar waarop GSV’ers elkaar wat bijbrengen over hun studie, scriptie of een onderwerp waar ze gewoon veel van af weten. Verder worden er regelmatig filmavondjes, discussieavonden en gevarieerde pubquizzen gehouden.

Maar deze intellectuele pijler is in meer te zien dan alleen de activiteiten. Bij de GSV zul je een groep mensen treffen die elkaar motiveert om te studeren, door samen af te spreken voor lunchpauzes in de kantine van de universiteitsbibliotheek of voor een kop koffie op het Zernike. Kritische geluiden zullen altijd gewaardeerd worden op de vereniging en voor een goed gesprek of een stevige discussie zijn altijd wel leden warm te krijgen.

Sociale pijler

Alle activiteiten van de GSV zijn natuurlijk sociale activiteiten en de sociale pijler is dan ook heel belangrijk voor de vereniging. Als eerste is er standaard als kernactiviteit op donderdag soos waar je in de eerste plaats je verenigingsgenoten ontmoet, maar waar je ook andere (studie)vrienden mee naar toe kunt nemen. Daarnaast valt er genoeg te borrelen met je bijbelkring, je regio (vaste groepen van vier à vijf bijbelkringen) of op een van de vele weekenden met de GSV.

De GSV staat bekend om haar leuke en vele feestjes, maar de GSV is veel meer dan dat. De GSV is een groep mensen die je na een jaar goed kent en waar je vrienden voor het leven maakt. Op de GSV hoor je bij een groep mensen waarmee je gaat eten, gaat stappen, gaat hardlopen, fietsen en voetballen en muziek maken, kortom de GSV is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.

Studentikoze pijler

Bij een studentenvereniging hoort studentikoziteit. Dit wordt door veel leden gewaardeerd en het kenmerkt de GSV met haar lange tradities en gewoontes als een echte studentenvereniging. De mores van onze vereniging worden bewaard door de Magister Morum en ze worden ons voorgespiegeld door de Monarch. Daarnaast is er een College dat uitspraken doet in verenigingszaken en voorlichting geeft over de juiste studentikoze leefregels van de vereniging.

Het Studentikoze karakter van de vereniging werkt door in verschillende activiteiten. Ten eerste hebben we een novitiaat, een ontgroeningsperiode die alle leden doorlopen en waar studentikoziteit een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn er tal van tradities, hoogwaardigheidsbekleders, liederen en gebruiken die elk lid van de GSV kent. Er is elk jaar een Dies Natalis, een gala ter ere van de verjaardag van de GSV en ook de barspeeches, Huishoudelijke Vergaderingen en verenigingskleding dragen bij aan een studentikoze uitstraling.