Verkiezingsdebat

Het is lang niet altijd duidelijk welke koers de GSV moet varen. Wanneer zich plotseling mensen aandienen die wel een geschikte koers denken te weten, moeten die natuurlijk op een uiterst doortastende wijze bevraagd worden. Een debat leent zich hier fantastisch voor. Voor soos aan worden alle kandidaten aan een tafel gezet, alwaar onder leiding van de barspeechcommissarissen de GSV kritische vragen kan stellen aan de aspirant-Senatoren. Tevens is dit het moment waarop een kandidaat kan laten zien waarom juist hij/zij het geschikst is voor de positie waar de kandidaat aan de andere kant van de tafel ook op aast.

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum