De klachtencommissie

De klachtencommissie is in het leven geroepen om klachten te behandelen over hoe leden van een vereniging zich hebben gedragen tegenover een (aspirant-)lid. Dat betekent dat niet alleen een regulier lid van de GSV een klacht kan indienen op het moment dat hij of zij vindt dat een ander lid zich serieus misdraagt, maar dat jij dat ook kunt doen. Wanneer er een klacht wordt ingediend, zal de klachtencommissie de GSV'er waarover de klacht gaat vragen zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Binnen drie weken zal de commissie een advies uitbrengen aan de Senaat over hoe het beste met de zaak om kan worden gegaan. Binnen nog eens drie weken zal de Senaat je dan laten weten wat er uit het onderzoek naar de klacht naar voren is gekomen, evenals wat de vervolgstappen zullen zijn.

Leden van de commissie

De klachtencommissie bestaat uit twee GSV'ers (een man en een vrouw) die niet in de novitiaatscommissie zitten. Het zijn ouderejaars die veel ervaring in de vereniging hebben en vertrouwelijk met de door jou gegeven informatie om zullen gaan. Dit jaar houden Joas Hakvoort en Wietske Visser zitting in deze commissie.

Verdere vragen?

Kijk op de FAQ-pagina

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum